Gå till innehållet

Därför är havsuttrar så viktiga för planeten

Ny forskning visar att genom komplexa samband spelar havsuttrar en viktig roll i att hålla nere koldioxidnivåerna. Det är ännu ett exempel på hur viktiga rovdjur och så kallade topp-predatorer är för ekosystem.

Stora rovdjurs betydelse för välfungerande ekosystem med stor biologisk mångfald finns det många exempel på och det beror bland annat på den så kallade kaskadeffekten (läs mer här). Ny forskning visar att även havsuttrar har en stor betydelse för havens ekosystem och dessutom för att hålla nere koldioxidnivåerna.

LÄS ÄVEN: • Vattenlevande rovdjur har stor inverkan på växthusgaser.

Havsuttrarnas päls tillhör världens tätaste med flera hundra tusen hårstrå per kvadratcentimeter. Det gör att de kan överleva i väldigt kalla vatten, men det har också lett till att deras päls varit eftertraktad av jägare. Under 1800-talet var havsuttern nästan utrotad. Det återstod bara ett dussintal små kolonier.

LÄS ÄVEN: • Rovdjur viktigare än man trott – kan troligen inte ersättas med jakt.

Sedan dess har havsuttern återhämtat sig. Marinbiologen James Estes har forskat på havsuttrarnas effekt på ekosystem eftersom de äter stora mängder sjöborrar. Han undrade om deras återhämtning och allt större population skulle drabba ekosystemen. Istället fann han att havsuttrar står för en viktig insats.

LÄS ÄVEN: • Skräckologi – Vikten av rovdjur i ekosystem.

I havsuttrarnas frånvaro frodades sjöborrar i så hög grad att de käkade upp all kelp (alger) och förstörde därmed livsmiljöerna för många andra arter. I områden med havsuttrar var det dock stora kelpskogar under vattnet vilket inte bara gynnade ekosystemet, det minskar dessutom koldioxiden i haven. Välmående kelpskogar har kapaciteten att absorbera många miljarder kilogram kol och de är i sin tur helt beroende av havsuttrar. Inga uttrar – inga kelpskogar och därmed flera miljarder kilogram mer kol i haven.

Havsuttrar anses nu vara en nyckelart för att se till att ett område är ekologiskt välmående.

Källa: The Guardian

Mer att läsa