1 400 kvadratkilometer fjällnära skog ska skyddas

Fjällnära skog. Foto: Erik Hansson

Skogsutredningen ville se skydd av 5 000 kvadratkilometer fjällnära skogar, men det bantades ner till 1 400 kvadratkilometer i en uppgörelse mellan regeringen och Centerpartiet. Det rapporterar Ekot.

I fjol gjordes en inventering av de fjällnära skogarna och Naturvårdsverket konstaterade att det fortfarande finns kvar över 500 000 hektar med höga naturvärden vars bevarande är av ”internationellt intresse”.

– Områdena består ofta av en mosaik av naturskogar, fjällbjörkskog, myrar och fjäll och har på grund av sin storlek och naturliga dynamik en unik betydelse för bevarande av biologisk mångfald, sa Emil Larsson, handläggare på naturvårdsenheten på länsstyrelsen i Västerbotten 2020.

Skogsutredningen föreslog också att hela denna yta skulle skyddas. Men i uppgörelsen mellan regeringen och Centerpartiet bantades ytan ned till en tredjedel – 140 000 hektar. Det är nu enbart de statligt ägda ytorna som ska skyddas formellt. Resten blir upp till skogsägarna om de vill skydda eller inte.

Kraftigt ökat intresse för att avverka

En ledtråd om hur många skogsägare vill göra med sina skogar finns kanske i den enorma ökning av avverkningsanmälningar som skett i dessa områden det senaste året. Under 2020 fick Skogsstyrelsen in ansökningar om avverkningstillstånd i fjällnära skog på sammanlagt 143 kvadratkilometer, vilket är fyra gånger mer än normalt. I år, fram till och med juli, har ansökningar om att få avverka ytterligare 70 kvadratkilometer kommit in.

Skogsbiologen Sebastian Kirppu kommenterade utvecklingen i en intervju med Natursidan 2020:

– Med skogsbrukets ökade intresse för avverkning i fjällnära skogar, som ofta har skyhöga naturvärden, råder det inte längre något tvivel om att det ansvar som en gång i tiden ingick i skogsägandet har förvandlats till en orgie i frihet. Man borde ha insett den överhängande risken med att skogsägarna skulle välja pengarna före alla andra värden redan då och man skulle ha lagstadgat ansvaret från början i skogsvårdslagen. Nu har denna frihet, trots skogsvårdslagens miljöhänsynsparagraf, trots att flera av miljöbalkens regler även gäller i skogsbruket och trots miljöcertifieringarnas regler att inte avverka biologiskt värdefulla skogar, kostat stora förluster för skogens biologiska mångfald. Svenska skogsbruket är inte, och har aldrig varit, miljövänligt eller hållbart ur ett ekologiskt perspektiv.

Han menar också att det visar att varken FSC- eller PEFC-certifieringarna fungerar i skogsbruket.

– En annan konsekvens är att detta visar att miljöcertifieringarna i skogsbruket inte fungerar. Enligt både FSC och PEFC får man inte avverka nyckelbiotoper eller skogar med höga naturvärden. När man nu ansöker om tillstånd att avverka i fjällnära skogar, som ofta har en rik biologisk mångfald, och om man samtidigt är miljöcertifierad, så är det en överträdelse mot certifieringsreglerna.

LÄS ÄVEN:
• Fortsatt högt tryck på att avverka fjällnära skogar
• Inventering av fjällnära skogar klar – ”bevarande är av internationellt intresse”
Sebastian Kirppu: ”Frihet under ansvar” i svenska skogar har totalhavererat
• Nytt projekt uppmärksammar fjällnära natur

Källa: Ekot