Gå till innehållet

Gullringskärret – vacker och varierad sumpskog nära Stockholm

Ibland blir en naturutflykt inte mycket mer än att det i alla fall var skönt att komma ut. Ibland blir det upptäckten av ett nytt favoritställe och ett minne för livet.

“Haninge kommuns egen regnskog” – så beskrivs Gullringskärret i en officiell text och även om det lät lite för bra för att vara sant var jag tvungen att kontrollera uppgiften. Nära höghus, inramad av stora, hårt trafikerade vägar såg det på kartan inte ut att vara mer än en liten park med skog, men det skulle visa sig vara mycket natur på litet utrymme.

Gullringskärret rymmer många exemplar av orkidén jungfru marie nycklar. Här inspekteras ett ljust exemplar av en humla. Foto: Erik Hansson

Strax söder om Jordbro i Haninge kommun, omringat av betesmark, åkrar och barrskog ligger detta sumpskogsområde som faktiskt inte överdriver så mycket med beskrivningen att vara en regnskog. Det är sällsynt lummigt med stora exemplar av ormbunken strutbräken, mängder av mossor, döda träd, riktigt gammal granskog och nu i juli blommar det orkidéer överallt längs stigarna och spängerna. På sina håll är den slingrande stigen nästan helt igenvuxen.

På sina håll påminner Gullringskärret om en regnskog. Foto: Erik Hansson

Den mossintresserade har mycket att ägna sig åt och i området ska det även finnas exemplar av de häftiga svamparna jordstjärnor i delarna med gammal granskog.

Klöver och mossa. Foto: Erik Hansson

Överallt hörs gärdsmygar, rödhakar, bofinkar och i juli sågs inte inte mindre än tre duvhöksungar som flög runt i skogen till tonerna av småfåglarnas varningsläten.

Sumpskog och gammal stökig granskog. Foto: Erik Hansson

En promenad runt den lilla slingan i Gullringskärret tar inte lång tid om man promenerar i rask takt. Det är dock stor risk att det tar betydligt längre tid med tanke på hur mycket här finns att stanna och titta på.

Bäcken som rinner genom Gullringskärret. Foto: Erik Hansson

Skogsfräken. Foto: Erik Hansson

Det är gott om små vattendrag i Gullringskärret. Foto: Erik Hansson

Här ett betydligt mörkare exemplar av jungfru marie nycklar. Foto: Erik Hansson

Spindel som bevakar en tistel. Foto: Erik Hansson

Mer att läsa