Fler artiklar om: eggegrund

Rekordmånga sibiriska järnsparvar i Sverige de senaste dagarna

I oktober har det upptäckts över 20 sibiriska järnsparvar i Sverige. Det är en mycket sällsynt gäst som tidigare inte setts i landet sedan 2007 och som normalt sett är på väg…

En av Sveriges yngsta fågelarter ringmärkt för första gången

Rostsångaren hör till de yngsta fågelarterna i Sverige. Den tillkom så sent som våren 2014 efter att rödstrupig sångare delats upp i de två arterna rostsångare och rödstrupig sångare. Idag…

Svenska fågelstationer hotas av marknadsanpassade hyror

Flera svenska fågelstationer är oroade över framtiden sedan hyror höjts. Landsort, Nidingen och Ottenbys fågelstationer har redan fått eller förväntar sig hyreshöjningar och tillsammans med nedskärningar av stöden från staten…

Pin It on Pinterest