Gå till innehållet

Svenska fågelstationer hotas av marknadsanpassade hyror

Nidingen fågelstation. Foto: Jon Hessman

Nidingen fågelstation. Foto: Jon Hessman

Flera svenska fågelstationer är oroade över framtiden sedan hyror höjts. Landsort, Nidingen och Ottenbys fågelstationer har redan fått eller förväntar sig hyreshöjningar och tillsammans med nedskärningar av stöden från staten blir det allt tuffare för fågelstationerna att klara sig.

Utklippans fågelstation blev först uppsagda från sitt kontrakt, men räddades när lokala myndigheter gick in.

Även Projekt Väderöarna och deras 40-åriga verksamhet att dokumentera och bearbeta olika mijödata om
tillstånd och förändringar i klippbottnars fauna i Skagerrak hotas, sedan Statens Fastighetsverk (SFV) aviserat höjda hyror.

Rödhaken förses med en ring så att ringmärkare över hela världen har chans att få veta mer om den, om de skulle fånga individen i sina nät. Foto: Erik Hansson

Ringmärkning är en viktig del av fågelstationernas verksamhet. Varje år ringmärks över 100 000 fåglar i Sverige. Foto: Erik Hansson

De ideella föreningarna har svårt att betala hyrorna i ytterskärgårdarna när SFV vill marknadsanpassa hyrorna. Regeringen har beslutat att verket ska gå med vinst, men också att de ska bidra till att uppfylla miljökvalitetskrav.

– Vi får inte sponsra verksamhet. Vi ska ha marknadsanpassade system, säger Anders Eydal på Sveriges Fastighetsverk till Naturmorgon i P1.

Samtidigt har verket direktiv från regeringen att göra natur med lättillgänglig och turistanpassad.
– Vi försöker att gynna så att det kan bli bra besöksmål tillsammans med kommuner, landsting och besöksnäringar, säger Anders Eydal.

På Väderöarna har SFV exempelvis jobbat med att skapa en ny hamnanläggning som gör öarna mer lättillgängliga.

De ideella föreningarna konkurrerar alltså med olika besöksnäringar om hyreskontrakten, men att fågelstationerna skulle jobba mer för att försöka få ut besökare till skärgårdsöarna är inte oproblematiskt. Det positiva är att fler människor får komma ut och uppleva de här miljöerna vilket kan skapa ett större engagemang för naturen.

Det negativa är att alla miljöer inte är lämpade för besök. Per Aspenberg på Eggegrunds fågelstation har i tre års tid studerat fåglars känslighet för störningar och menar att fåglarna utvecklat en strategi att inte satsa så mycket energi på häckningar, men istället vara långlivade. Det är liten risk att kraftiga störningar sker och de flesta besökare i området är inga problem för de häckande fåglarna, men när det uppstår stora störningar så blir effekterna stora.

– Vi hade förra året ett mindre gäng som vistades i en tärnkoloni här nedanför oss och de slog ut i stort sett alla ungar. Vi räknade ut att det var ungefär 200 ägg och ungar som de slog ut med sin aktivitet som varade från eftermiddag till det blev mörkt, säger Per Aspenberg.

Läs mer:
Intervju med platschefen på Ottenby fågelstation.
Så fungerar ringmärkning.
Dagbok från Nidingens fågelstation.
Källa: Naturmorgon i P1

Mer att läsa