Gå till innehållet

En av Sveriges yngsta fågelarter ringmärkt för första gången

Rostsångare. Foto: Patrik Wildjang

Rostsångare. Foto: Patrik Wildjang

Rostsångaren hör till de yngsta fågelarterna i Sverige. Den tillkom så sent som våren 2014 efter att rödstrupig sångare delats upp i de två arterna rostsångare och rödstrupig sångare. Idag ringmärktes den av Patrik Wildjang på fågelstationen Eggegrund utanför Gävle.

Det är väldigt små skillnader mellan rostsångare och rödstrupig sångare. För att göra det ännu snårigare finns även arten moltonisångare som 2012 separerades från rödstrupig sångare. Det krävs nästan att man har dem i handen för att vara säker på de tre arterna.

I maj 2014 sågs och fotograferades en mycket trolig rostsångare av bland andra Niclas Ahlberg och Fredrik Ström på Gotska sandön, men Raritetskommittén har ännu inte bedömt fyndet.

Dagens rostsångare kan därför antingen vara landets första eller andra någonsin.

Mer att läsa