Gå till innehållet

Naturpriser till engagerade eldsjälar

Naturskyddsföreningen har delat ut priser till engagerade eldsjälar för deras insatser för naturen och

Naturskyddsföreningens har delat ut sin utmärkelse Silverfalken och sitt Skogspris. Den sistnämnda går i år till Jessica Sannö i Ösjönäs, Tiveden. Hon får priset för hennes ”hängivna arbete med att utveckla ett naturnära skogsbruk”, för att hon restaurerar skogsbeten, gynnar pollinatörer och för att hon med naturturism skapar många lokala arbetstillfällen.

– Vi är väldigt glada över att dela ut Skogspriset till Jessica Sannö och hylla hennes insatser för skogen. Vi hoppas att priset inspirerar fler markägare att bedriva hållbart skogsbruk som bevarar den biologiska mångfalden, säger Beatrice Rindevall, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Silverfalken till fyra personer

Dessutom delade föreningen ut utmärkelsen Silverfalken. Det är ett pris som vill uppmärksamma “ideella krafter inom föreningen som varit verksamma under mycket lång tid eller gjort något speciellt för föreningen”. I år går priset till fyra medlemmar med ”djupt engagemang för naturen och stark drivkraft i arbetet med att värna miljön”.

Vinnarna av Silverfalken 2024 är:

Sophie Tranborg, Trelleborg (läs intervju med henne här).

Motivering:
”Sophie är en drivande kraft bakom ett mångårigt arbete med Natursnokarna i Trelleborg, där hon också är kretsordförande. Kretsens natursnoksverksamhet, med bland annat grodor, fåglar och friluftsmatlagning på programmet, har lockat många barn och deras vuxna att upptäcka naturen tillsammans under det senaste decenniet, och den 5 maj är det 10-årsjubileum i Smyge kärr.”

Per Jiborn, Kalmar (har bland annat avslöjat hur Sveaskog överskattar sitt skydd av skog)

Motivering:
”Via ett tidigt engagemang i Fältbiologerna och många års arbete inom ekoturism har Per nu vänt sitt skarpa fokus mot Götalands skogar. Med bas i Kalmar länsförbund samlar han skogsaktiva i kretsar och länsförbund i södra Sverige för att hitta och utveckla effektiva sätt att skydda värdefull skog och främja naturnära skogsbruk. Parallellt med detta verkar han för att Hornsö ekopark ska omvandlas till en nationalpark.”

Barbro Nordenhäll, Karlskoga

Motivering:
”Barbro har under många år varit ordförande för Karlskoga Naturskyddsförening och genom sitt stora engagemang har hon tillsammans med andra aktiva framgångsrikt utvecklat en rik och mångsidig verksamhet. Det kan handla om att sysselsätta skollediga ungdomar, att återbruka varor, att driva studiecirklar, att ge ut en tidning, att leda natursnokar eller att förvalta naturområden såsom Fjärils- och humleträdgården på Sågholmen.
Genom ett outtröttligt och inbjudande arbete som pågått i decennier har Barbro öppnat ögonen på såväl gammal som ung för naturens alla mirakel.”

Lena Nilsson, Göteborg

Motivering:
”Lena har under många år suttit som ordförande för Naturskyddsföreningen i Göteborg, en av landets största kretsar. Hon har systematiskt arbetat med att bygga upp och upprätthålla nära kontakt med kretsens intressegrupper och tagit initiativ till ett nätverk med storstadskretsar. Lena har också tagit fram en föreningsutbildning för nya medlemmar som ger en introduktion till kretsen, Naturskyddsföreningen i stort och hur man kan engagera sig.”

Källa: Naturskyddsföreningen

Mer att läsa