Gå till innehållet

Nytt fusk avslöjat med Sveaskogs naturvårdsskogar

Alsterån – ett av områdena som kontrollräknats av Per Jiborn. Foto: SiriusA, CC BY-SA 3.0,

I våras avslöjade naturturismexperten Per Jiborn att Sveaskog överskattade sina skyddade skogar i södra Sverige. Sveaskog försvarade sig och hävdade att det var gamla uppgifter. Nu visar Per Jiborn att fusket fortsatt och att det är utbrett.

– Jag har kontrollräknat Sveaskogs 62 ekologiska landskapsplaner och drygt 25 kronoparker som täcker södra Sveriges två skogsregioner. Det senaste året har Sveaskog försäkrat att metoden att räkna in sålda skogar upphörde 2010. Min genomgång visar att det inte är sant. Istället bekräftar granskningen tidigare påståenden om ett omfattande och systematiskt bedrägeri kring Sveaskogs naturvårdsarealer, säger Per Jiborn, som publicerat granskningen på sin blogg Reslust.

Han har jämfört Sveaskogs uppgifter om vilka skogar som skyddas och undantas från skogsbruk med kartor och officiella uppgifter från 2017 och kunde komma fram till att hela 7 600 hektar produktiv skog i södra Sverige som Sveaskog inte längre äger inkluderades av Sveaskog i sin redovisningen till FSC om vilka skogar som bolaget undantas från skogsbruk. Dessa 7 600 hektar ligger på Naturvårdsverkets mark.

– Sammantaget handlar bedrägeriet här i södra Sverige faktiskt om mer produktiv skogsmark än vad som skyddas i alla våra nationalparker söder om Dalälven och vi undantar Gotska Sandön, skriver Per Jiborn.

Sveaskogs tigande startade granskningen

Han berättar också att det var Sveaskogs ovilja att svara på hans frågor som triggade honom att börja granska hur det ligger till.

– Sveaskogs ekoparker är värda ett bättre öde. Inte minst som resurs för en växande naturturism på landsbygden. Jag ville veta mer om hur skyddet fungerar där. Därför kontrollräknade jag vissa uppgifter kring Hornsö ekopark, men fick inte siffrorna att stämma. Att Sveaskog inte ville svara på frågor och vägrade att lämna ut underlag, triggade mig att fortsätta snoka. Efter nästan ett år förstod jag att delar av ekoparken inte låg på Sveaskogs mark, vilket jag avslöjade tidigt i våras. Sedan har jag inte kunnat låta bli att gräva vidare.

Sveaskog hävdar att de skyddar 460 000 hektar produktiv skogsmark, men frågan är om dessa siffror stämmer. Per Jiborn har hittills bara gått igenom deras skogar söder om Dalälven och då hittat att deras undantag överskattats med 7 600 hektar. Hur det ser ut i norra Sverige vet vi inte än.

– Idag kan jag bara uttala mig om södra Sverige. Merparten av Sveaskogs skogsinnehav ligger i norra Sverige, så sannolikt rör det sig om betydligt mer. Jag hoppas kunna återkomma kring detta senare i år.

Borde intressera riksdagen

Uppgifterna är från 2017. Då gällde fortfarande Sveaskogs tidigare miljöpolicy om 20 procent naturvård inom varje enskild skogsregion. Nu har de bytt ut den med en policy om hållbart skogsbruk. Vad det innebär för bolagets skogar är svårt att säga, men Per Jiborn är inte optimistisk.

– Det finns en uppenbar risk att Sveaskog sänker sina ambitioner här i södra Sverige. Min granskning av avsättningarna 2017 pekar ju på att så redan är fallet. Detta är en naturvårdsskandal som borde dra till sig riksdagens intresse. Den senaste tiden har jag kontaktat flera enskilda ledamöter, men utan resultat. Ordentlig insyn i statliga naturvårdssatsningar borde faktiskt vara en självklarhet. Inte minst när ett av regeringspartierna är Miljöpartiet, säger Per Jiborn.

Uppgifterna är sekretessbelagda

Ett problem med att försöka granska Sveaskogs naturvårdsarealer är att de är sekretessbelagda och inte kan granskas. Sveaskog rapporterar sina avsättningar till Skogsstyrelsen som sedan granskar uppgifterna.

Så här sa Svante Claesson, enhetschef för enheten för statistik och datainsamling på Skogsstyrelsen, till Natursidan i våras:

– Skogsstyrelsen hämtar in information om frivilliga avsättningar från ett antal stora markägare, bland annat från Sveaskog, för att producera officiell statistik. I produktionen av statistiken kvalitetsgranskas informationen, genom att vi säkerställer att det inte finns överlapp med formella skydd, är produktiv skogsmark och så vidare.

Men i den officiella statistiken särredovisas inte enskilda markägare, till exempel Sveaskog. Det finns i lag reglerade sekretess som förhindrar Skogsstyrelsen från att göra det (24 kap 8 § i lagen om offentlighet och sekretess). Statistiken publiceras årligen i maj, nästa publikation är planerad till den 19 maj kl 9. Publiceringen från i fjol finns på Statistiska meddelanden Frivilliga avsättningar och certifierad areal 2019.

Innebär sekretessen att du inte heller kan bekräfta huruvida Sveaskog avsatt 460 000 hektar naturvårdsskogar som de hävdar?
– Ja, jag kan vare sig dementera eller bekräfta det påståendet eftersom jag då skulle bryta mot lagstiftningen.

Sveaskog har ombetts kommentera granskningen, men har ännu inte återkommit.

Läs även:
Sveaskog avslöjas överskatta skyddade skogar
• Sveaskog: Vi har inte fuskat med siffrorna

Källa: Reslust

Mer att läsa