WWF: Vildsvin kommer snart leva i svenska städer

I allt fler städer i Europa blir vildsvin en del av faunan. WWF:s expert är övertygad om att de snart kommer bli ett problem även i svenska städer.

Det skrivs allt oftare i media om vildsvin som lever i storstäder i Europa. Det gäller bland annat i Berlin, Barcelona och Rom. I media framställs det ofta som invasioner och det beskrivs hur de välter soptunnor, letar igenom sopor och bökar upp gräsmattor. I Rom har det blivit ett vanligt inslag. Enbart i området Lazio utanför Rom beräknas det finnas 5 000 – 6 000 vildsvin i stadsparker. Sedan 2019 bekämpas de bland annat med fällor, men det höjs röster för att uppemot 1 000 vildsvin om året måste dödas för att situationen ska bli under kontroll.

Det rapporteras också om att vildsvinen blir allt mer närgångna och orädda i takt med att de lär sig att vi människor skräpar ner vår omgivning med matrester. Dessutom finns det exempel på hur folk försöker ta selfies med de vilda djuren.

Kan uppstå konflikter

Tom Arnbom på Världsnaturfonden WWF berättar att det är ett problem på flera nivåer att vildsvinen söker sig allt mer in till städerna. Det handlar dels om kostnader för samhället, men också om att vildsvin kan utgöra en fara.

– Det är inte jättepoppis när vildsvin på en enda natt bökar upp rabatter i parker som kan ha kostat hundratusentals kronor att anlägga, men det får man räkna med om de kommer in i städerna. De går även in i villaträdgårdar och bökar. Man måste också tänka på att vildsvin inte är någon kompis som man kan ta selfies med. Man måste vara försiktig, inte minst om man har hund. Hundar provocerar vildsvin och i kontakt med de stora vildsvinen finns det risk att hundar skadas eller dödas, eller att hundarna springer till husse och matte med ett uppretat vildsvin efter sig. Det är ingen slump att flest hundar dödas i Sverige under vildsvinsjakten.

En annan aspekt är vildsvin i trafiken. I Italien har det skett en 81-procentig ökning av trafikolyckor med vildsvin de senaste tio åren. I fjol skadades 215 personer och 16 dog i trafiken i kollisioner med vildsvin. I Sverige har olyckorna i stort sett tredubblats sedan år 2010 (2 445 olyckor 2010, 7217 i fjol). Under samma tid har antalet vildsvin ungefär fördubblats till 300 000.

Kommer snart även leva i svenska städer

Anledningen är att vildsvin förökar sig väldigt snabbt, men också att mildare vintrar gör att allt fler klarar sig. Inte minst eftersom det i Sverige är vanligt att de stödutfodras under vintern.

Kommer det bli allt vanligare med vildsvin i städer även i Sverige tror du?
– Vi kommer få det här problemet i svenska städer också, säger Tom Arnbom. Det är jag helt säker på. Vi får allt mildare vintrar och antalet vildsvin ökar. När de väl etablerat sig i städer är de väldigt svåra att bli av med. Det är inte lätt att jaga dem där.

Varför är städer så lockande för dem?
– Vildsvinen är skyddade i städerna och har käk året runt i trädgårdar, parker och golfbanor. Att det finns många hundar i städerna är inget som avskräcker vildsvin. Det är snarare tvärtom att vildsvin är ett problem för hundar.

I Rom tar vargar vildsvin och det har även rapporterats att det sker i Sverige, men Tom Arnbom anser att vi har för få vargar i Sverige för att de ska kunna hålla nere vildsvinsstammen. Det krävs också oftast en flock vargar för att de ska våga ge sig på en sugga med kultingar. Vuxna vildsvin är för farliga för ensamma vargar. När erfarna, äldre vargar skjuts så splittras ofta deras flockar som tillsammans kan ta vildsvin. Istället är det många oerfarna unga vargar som drar runt och letar efter enklare byten som exempelvis får.

Hur tycker WWF att vi ska göra med vildsvinen i Sverige?
– Även vi tycker att man ska hålla nere vildsvinsstammen med jakt i Sverige, säger Tom Arnbom. Det gäller att vi tar hand om det innan de etablerar sig i städerna. Om de kommer in nära samhällen gäller det att komma ihåg att även om det är kul att se djur så gå inte fram till vildsvin. De kan vara farliga med sina vassa betar, inte minst med kultingar i närheten. Och håll koll på din hund!

LÄS ÄVEN:
• Därför utfodras vildsvin trots ökande problem
Ny studie om vildsvin som räddar kultingar ur fälla
• Även svenska vargar jagar vildsvin
Ännu ett enormt vildsvinsstaket byggs – trots tveksam effekt
• Danmark fortsätter utrota vildsvin för att skydda köttindustrin
Även i Norge höjs röster för att utrota vildsvin

Källor: The Times och NPR