Gå till innehållet

Webinarium om hur du skapar en rikare trädgård

Nu på onsdag 2 december kl 19-20 anordnar Rikare trädgård och Studiefrämjandet ett gratis webinarium om hur du skapar biologisk mångfald i trädgården. Det blir två föredrag; fågelexperten Anders Wirdheim och odlingsexperten Jessica Lyon. Läs intervjuer med båda här under.

Länkar till webinariet:
• Facebook-eventet
Sändningen sker i programmet Teams

Rikare trädgård är ett projekt som har som mål att skapa en samlingsplats på Rikaretradgard.se för allt som är värt att veta om biologisk mångfald i trädgården och att nå ut med denna information till Sveriges alla trädgårdsägare. Natursidan är en av flera samarbetspartners i projektet.

Som ett led i att nå ut med tips om hur man skapar en rikare trädgård arrangeras den 2 december kl 19-20 ett gratis webinarium med två föredrag.

Jessica Lyon. Foto: Erik Hansson.

Odlingsexperten Jessica Lyon

Jessica Lyon är en uppskattad föreläsare och folkbildare och driver OdlingsTV, en oberoende webbTV-kanal inom all slags odling och trädgård.

Vad ska ditt föredrag handla om?
– En Rikare trädgård för alla. Skillnaden mellan att vandra ut i en i stort sett död, tyst monokultur jämfört med ett paradis med alla ljud och dofter och fjärilar, smådjur och mycket annat. Det är så enkelt att själv bidra till och skapa detta! Det ska föredraget handla om.

Om du skulle välja ut en snabb och en lite mer tidskrävande insats för att skapa en rikare trädgård – vad skulle det vara?
– Absolut enklast är att bara sluta upp med att lägga sig i så mycket. Många människor, upplever jag, har en övertro på att de själva skulle vara särskilt viktiga. I själva verket är du – precis som alla andra varelser, växter och svampar – precis lika viktiga i detta stora och mycket komplexa system. Så att inte göra för mycket är det allra enklaste. Lämna rishögar, löv på marken och skippa att klippa ner perennerna på hösten till exempel.

– En lite mer tidskrävande insats är att tänka igenom vad som fattas just i din trädgård. Gör en plan. Plantera in växter; träd och buskar i olika höjd för att ge mat och skydd. Tänk mångfald och variation och satsa på växter som trivs och naturligt bidrar i just din växtzon. Gräv en naturdamm utan fontän.

Vad har du själv gjort i din trädgård som du tycker har fått bra effekt?
– Jag har lagt undan allt – och då menar jag verkligen ALLT – kontrollbehov. Du varken kan eller ska kontrollera allt i naturen tänker jag. Bara inse att du antingen kan bidra till eller motverka mångfald. Och då väljer jag att bidra med det jag kommer på. Det kan till exempel vara att lämna kvar ettåriga växter på sina växtplatser för att vissna ner så att de ska bidra med gröngödsling och struktur till jorden. I naturen är jorden aldrig bar. De ettåriga växterna lämnar också kvar fröer, vilka hjälper våra småfåglar att överleva vintern med sitt fett- och mineralrika innehåll. Jag har också låtit bli att klippa gräsmattan och istället växer mycket blåklockor och både röd- och vitklöver upp. Då stiger även surret av humlor och bin.

Hur tror du att man kan locka till insatser för biologisk mångfald i trädgårdar som bara består av hårdklippt gräsmatta och ett stort trädäck?
– Här finns massor att göra! Många, upplever jag, tror att det då är näst intill omöjligt, men tänk ytan som en stor och omålad tavla. Om du inte vill gräva upp din gräsmatta så tänk på allt vackert du kan plantera i både större och mindre krukor. Både blommor för pollinerare och buskar och mindre träd som ger mat och skydd. Ett fat med en vattenspegel hjälper både fåglar, groddjur och insekter att finna vatten och kläckningsplatser.

Anders Wirdheim. Foto: Anna Karin Herngren Wirdheim

Fågelexperten Anders Wirdheim

Anders Wirdheim är journalist och en av landets främsta folkbildare inom fågelskådning och nominerad till Årets miljöhjälte 2020. Det senaste kvartsseklet har han arbetat för BirdLife Sverige (tidigare Sveriges Ornitologiska Förening) och då bland annat varit huvudansvarig för fågelräkningen Vinterfåglar inpå knuten.

Vad ska ditt föredrag handla om?
– Mitt föredrag ska handla om hur man med ganska enkla medel kan få lite mer liv i trädgården. Det gynnar inte enbart fåglarna utan även oss själva. Vi mår bra av att ha lite liv och rörelse utanför fönstret.

Vad borde alla ha i trädgården för att gynna fågellivet?
– Så här på vintern är det lätt att svara en fågelmatning, men ser vi till hela året vill jag nog svara några holkar och ett fågelbad. Bärbuskar av olika slag, till exempel aronia, oxbär, järnek och liknande.

Anders Wirdheim är också, tillsammans med Christopher Gullander, programledare för den trevliga podcasten Pippipodden. I avsnitt 36 berättar Anders bland annat om hur den vanliga fågeln svartvit flugsnappare minskat i antal på vissa håll i landet.

Svartvit flugsnappare minskar i antal. Foto: Erik Hansson

Vad beror minskningen på?
– Vi har inte hela bilden klar för oss när det gäller svartvit flugsnappare, men en teori är att klimatförändringen gjort att de kommit i otakt med den viktigaste födan till ungarna. Dessa föds upp med småfjärilslarver och andra små insekter. Under årtusenden har flugsnapparnas kläckning anpassats till när det är som mest larver i naturen. När våren nu kommer allt tidigare, har även insektstoppen tidigarelagts medan flugsnapparna anländer vid ungefär samma tidpunkt som förr.

En holk till svartvit flugsnappare (se ritningar här) och att se till att din trädgård försöker locka insekter under hela säsongen, kanske kan vara en idé inför trädgårdssäsongen 2021?

• Se mer information om webinariumet på Facebook.
• Själva sändningen kommer att ske via Teams.

Mer att läsa