Gå till innehållet

Vivlarna som odlar mat och hjälps åt med ungarna

Brun vedborre (Xyleborinus saxesenii) lever i Sverige och har ett liknande socialt system som sockerröborren. Foto: Udo Schmidt – Xyleborus saxesenii (Ratzeburg, 1837) male, CC BY-SA 2.0

De är bara några millimeter långa, men flera arter vivlar ägnar sig åt att odla svamp och har avancerade sociala samhällen där de bland annat hjälps åt med sin avkomma. Det visar en ny studie, som publicerats i Frontiers in Ecology and Evolution.

Det är biologen Peter Biedermann vid universitetet i Würzburg som följt flera arter vivlar, som är släktingar till barkborrar. Tidigare studerade han den i Sverige vanliga brun vedborre, men nu har han tittat närmare på arten Xyleborus affinis, ungefär sockerrörsborre baserat på det engelska namnet.

Förutom vissa myror och termiter är dessa sockerörsborrar de enda kända djuren som ägnar sig åt jordbruk. De två millimeter små skalbaggarna, som lever i tropiska skogar, bär med sig svampar in i håligheter i träden och fäster svamparna i väggarna på gångarna. Sedan sköter de om svamparna, som är deras föda.

Vivlarna kan även försvara svamparna mot andra svampar och hela samhället hjälps åt med uppgiften som de troligen utfört i 60 miljoner år enligt Peter Biedermann. Han hoppas med sin forskning kunna hitta något som vivlarna kan lära oss människor om odlingar.

När en sockerrörborre har etablerat ett nytt bo med en svampträdgård och de första ungarna kläckts så stannar många unga skalbaggar hos sin mor för att hjälpa till med svampodlingarna och med sina yngre syskon.

Källor: Universitetet i Würzburg och Frontiers in Ecology and Evolution

Mer att läsa