Gå till innehållet

Vitryggig hackspett i lämplig miljö i centrala Umeå

Vitryggig hackspett (i hägn). Foto: Erik Hansson

På stadsdelen Ön, nära Umeå centrum, har den akut hotade vitryggiga hackspetten upptäckts. Kommunen har stora planer på att bygga i området, men det kan nu stoppas, rapporterar SVT Västerbotten.

Inför planerna på att bygga en ny stadsdel på Ön i Umeå med 3000 bostäder, lätt industri och ett hotell, gjordes en inventering av fågelbeståndet. Ornitologen Christer Olsson berättar för SVT Västerbotten om hur han den 8 maj upptäckte en vitryggig hackspett i området:

– Jag fick plötsligt höra den typiska trumvirveln. Det var helt fantastiskt. Vitryggig hackspett är en extremt ovanlig fågel i Sverige. Vi känner bara till fyra häckningar i landet. Sannolikt kommer fågeln från Ryssland. Ön med sitt vatten och lövskog är en plats fågeln trivs bra på.

Det är inte den enda observationen av arten på Ön. Sammanlagt har fyra iakttagelser gjorts på Ön och det har även setts vitryggig hackspett vid Gimonäs, Bölesholmarna och Holmögadd utanför Umeå.

LÄS ÄVEN: • Nytt åtgärdsprogram för att rädda en av landets mest hotade fågelarter

Det ska nu göras en fördjupad inventering för att se om det kan byggas i området ändå, eller om planerna stoppas.

– Normalt kan sådana här naturinventeringar leda till att vi till exempel behöver spara en skogsdunge, eller göra andra justeringar. Men en vitryggig hackspett sätter saken i annat ljus.Det är ju en rödlistad art, vi måste ta särskild hänsyn och fördjupa våra utredningar, säger Mikael Berglund (S), ordförande i byggnadsnämnden i Umeå, till SVT Västerbotten.

LÄS ÄVEN: • Projektet för att rädda vitryggig hackspett utökas

Vitryggig hackspett är en akut hotad art i Sverige. Det beror på att den är relativt kräsen och antingen vill ha skog som nyligen eldhärjats eller områden med lövskog som är äldre än 80 år gammal och sådan skog är det väldigt ont om i Sverige.

LÄS ÄVEN: • Så hör och ser du skillnad på Sveriges hackspettar

Projekt Vitryggig hackspett arbetar med att försöka återetablera arten i Sverige. Läs mer om det i vår artikel här.

Vitryggig hackspett är väldigt lik större hackspett, men är längre med lång näbb, röd hjässa (vilket dock även unga större hackspettar har), vita ränder längs vingarna och en vit fläck på ryggen som syns när de flyger. Det svarta strecket på kinden går inte heller hela vägen bak i nacken på de vitryggiga hackspettarna.

Källa: SVT Västerbotten

Mer att läsa