Gå till innehållet

Viss ljusning efter monarkfjärilarnas katastrofala 2020

Monarkfjäril på sin värdväxt – en sidenört. Foto: USFWSmidwest, Public Domain.

Efter flera års dramatisk nedgång och en population som minskat i antal med minst 75-90 procent sedan mitten av 90-talet har nu monarkfjärilarna i Nordamerika äntligen haft ett bättre år.

På 1980-talet övervintrade det miljontals monarkfjärilar i Kalifornien och även om det fortsatte att minska så kunde fortfarande hundratusentals av fjärilarna övervintra i Kalifornien fram till 2017. Sedan kom kollapsen. 2019 hittades bara hälften så många som året innan och 2020 blev katastrofalt.

Vid Pacific Grove, Pismo Beach och Big Sur brukade det räknas in över 10 000 fjärilar årligen vid varje plats. 2020 hittades sammanlagt bara 300 fjärilar. Med tanke på att forskare kommit fram till att 30 000 fjärilar är gränsen för att inte migrationen ska kollapsa, fanns det stor anledning till oro.

Men i år har monarkfjärilarna återhämtat sig. Vid dessa tre platser ha det återigen hittats över 10 000 fjärilar och tillsammans med ytterligare några platser har naturorganisationen Xerces räknat minst 50 000 monarker på övervintringsplatser i Kalifornien. I fjol hittades sammanlagt färre än 2 000 exemplar.

Det arrangeras en stor årlig inventering under Thanksgiving, som avslutas den 5 december. Redan nu vet de inblandade att det har skett en stor vändning i år, men det innebär inte att faran för fjärilen är över. Antalet kan variera kraftigt mellan olika år. Det är naturligt.

– Det är viktigt att komma ihåg att den blygsamma ökningen vi ser i år inte är en populationsåterhämtning eller ens bevis på en uppåtgående trend. Om vi skulle räkna 50 000 fjärilar i år skulle det vara cirka 25 procent av antalet för fem år sedan. Med andra ord, om denna räkning kom in för några år sedan, skulle vi vara ganska bekymrade över hur låga dessa tidiga siffror är. Vi får inte normalisera en ny baslinje och glömma att vi hade hundratusentals monarker som övervintrade i Kalifornien på 2000- och 2010-talen och över en miljon monarker på 1900-talet, skriver Emma Pelton, biolog som jobbar med den västliga populationen av monarkerna.

En utveckling som Emma Pelton och andra forskare följer är att monarkfjärilarna de senaste åren börjat lägga ägg på nya växtarter. Förr var de helt beroende av inhemska arter i sidenörtsläktet, men nu har de börjat lägga ägg även på röd sidenört – en vanlig art i folks trädgårdar som dock inte är inhemsk i landet.

Forskare har rapporterat att en del av ökningen för monarkfjärilarna i år kan bero på att fler la ägg under vintern på röd sidenört i fjol. Men om det har en positiv, negativ eller neutral effekt är ännu oklart. För att ytterligare komplicera situationen hittade forskarna en parasit på tre fjärdedelar av monarkfjärilarna som härstammar från vinteräggen. Även en tidigare studie har visat att dessa fjärilar är extra utsatta för parasiter. Parasiten påverkar både fjärilarnas migration och reproduktion negativt. Xerces avråder folk från att plantera röd sidenört i sina trädgårdar.

Så även om 2021 ser ut att bli ett bättre år för monarkfjärilarna så är faran långt ifrån över.

Källor: Xerces, Western Monarch Count och The Guardian

Mer att läsa