Gå till innehållet

Vinterns vargjakt inleds på måndag – 24 vargar får skjutas

Varg. Foto: Niclas Ahlberg http://www.natursidan.se/tag/niclas-ahlberg/

Varg. Foto: Niclas Ahlberg 

På måndag inleds vinterns jakt på sammanlagt 24 vargar i Sverige, vilket motsvarar 5-9 procent av populationen. Jakten tillåts trots att vargstammen i Sverige anses minska och i Dalarna trots att det inte finns någon tamdjurshållning i det reviret som nu ska tömmas på vargar. Högsta förvaltningsrätten meddelade under fredagen att de inte stoppar vargjakten.

Vintern 2015/2016 beräknades det finnas cirka 340 vargar i Sverige med en felmarginal mellan 269 och 442. Det är en minskning med 18 procent från året innan, då inventeringen resulterade i 415 vargar. Denna minskningen anses av Naturvårdsverket bero dels på naturliga variationen i hur många som föds och dör, men också på licensjakt, skyddsjakt och illegal jakt.

LÄS ÄVEN: • Därför överklagar fågelföreningar beslut om vargjakt

Den här vinterns jakt har överklagats av flera naturorganisationer, men överklagan avslogs i Kammarrätten.

– Vargstammen är fortfarande ganska liten, väldigt inavlad och alltför isolerad. Därför är det väldigt olyckligt att Kammarrätten avslog vårt överklagande. Och märkligt att de gjorde det utan att analysera våra argument, säger Svenska Rovdjursföreningens ordförande Torbjörn Nilsson till SVT Värmland.

LÄS ÄVEN: • EU: Sveriges vargjakt ett systematiskt brott mot habitatdirektivet

Jakten överklagades då till högsta instans, Högsta förvaltningsdomstolen, men under fredagen meddelades att de inte stoppar vargjakten. Det är första gången vargjakten tas upp i Högsta förvaltningsdomstolen och domen förväntas bli prejudicerande.

– Den här domen är säkert vägledande för framtida jaktbeslut med licensjakt – det har ju varit en lång tvistefråga, säger Olof Liberg, docent i viltekologi vid Lantbruksuniversitetet i Uppsala, till Sveriges Radio.

De 24 vargar som ska skjutas i vinter är uppdelade på sex individer vardera i Dalarna, Gävleborg, Värmland och i ett område mellan Värmlands och Örebros län. I Dalarna ska jakten ske i Orsenrevir där det inte rapporterats om några problem och där det inte heller finns någon tamdjurshållning. Länsstyrelsen i Dalarna motiverar beslutet så här på sin webbplats:

– Den rovdjurspolitik som regeringen lagt fast bedömer licensjakt som en effektiv, kontrollerbar och hållbar del av en aktiv vargförvaltning givet att den sker i begränsad omfattning. Vårt beslut om licensjakt syftar till att långsiktigt begränsa de socioekonomiska konsekvenserna av vår vargstam och att öka acceptansen för varg. Målet är att upprätthålla en hållbar vargförvaltning dels regionalt men även inom mellersta rovdjursförvaltningsområdet där Dalarna ingår. Valet av Orsenreviret kommer inte att påverka gynnsam bevarandestatus vilket är viktigt att poängtera. Parallellt med licensjakt arbetar vi också mycket med förebyggande åtgärder, information och dialog både lokalt och regionalt, det är en del av vårt uppdrag från regering och riksdag.

Orsenreviret anses ligga i en del av Sverige där tätheten av revir är stor och där det inte finns genetiskt viktiga individer.

Gynnsam bevarandestatus för vargar i Sverige har beslutats vara minst 300 vargar om “minst en ny immigrant från Finland eller Ryssland reproducerar sig med de skandinaviska vargarna under naturliga förhållanden varje 5-årsperiod (varggeneration)”. Om det däremot inte kommer in vargar från Finland eller Ryssland behöver den skandinaviska stammen “bestå av minst 1700 vargar för att klara de genetiska bevarandekriterierna och därmed kunna anses ha gynnsam bevarandestatus”.

Källor: Naturvårdsverket, Dalarnas Tidningar, Svenska Rovdjursföreningen och Länsstyrelsen i Dalarna

Mer att läsa