Gå till innehållet

Vildbin klarade inte värmeböljan sommaren 2023

Ett globalt forskarteam har visat att pollinatörer hade svårt att hantera värmerekorden som drabbade sydvästra USA och södra Europa sommaren 2023. Dessutom påverkades parasiter som lever på bina.

Forskarna undersökte hur extrema temperaturer påverkade vildbina Osmia cornifrons och Osmia lignaria, som lever i USA och är nära släkt med flera murarbin som finns i Sverige. De undersökte både individer som var angripna av parasiter och bin som var friska. De fann att bina drog sig för att ge sig ut att leta efter föda när det var så varmt som det varit i sydvästra USA och södra Europa sommaren 2023. De vildbin som var påverkade av den vanliga biparasiten Crithidia mellificae var ännu känsligare för värme. Ett friskt bi klarade av en värmebölja på 43 grader, men när de var infekterade klarade de bara 37 grader.

Mitzy Porras, forskare vid Penn State University och huvudförfattare till studien, säger att värmeböljor och tidigare infektioner innebär en allvarlig kombination för bipopulationer. Detta eftersom många biarter bara är aktiva en kort tid under året. En värmebölja som varar i några dagar eller en vecka kan innebära att bina går miste om en fjärdedel av den tid de normalt sett letar efter föda. Det kan leda till att de får svårare att föröka sig och pollinera växter.

Sommarens värmebölja i södra Europa skulle på flera håll stoppa infekterade bin från att söka föda i dagar. I Texas i USA var det över 43 grader varmt minst 16 dagar i rad, vilket inte ens friska bin klarar av.

– Vi måste tänka på den stora helheten. Klimatförändringarna påverkar inte bara arter, det påverkar relationerna mellan arter och kan ha stor påverkan på människors hälsa och planeten i stort.

Läs även

Guide: Biexpertens svar på vanliga frågor om bihotell
• Guide: De mest värdefulla växterna för vildbin
• Studie: Träd viktiga för vildbin
Brist på vildbin begränsar matproduktionen
• Studie: städer viktig miljö för mångfald av vildbin

Källor: Frontiers in Ecology and Evolution och Pennsylvania State University

Mer att läsa