Gå till innehållet

Ny studie: Träd viktiga för vildbin

Hane och hona av rödmurarbi. Foto: André Karwath aka Aka – Own work, CC BY-SA 2.5

En ny studie på det vanliga rödmurarbiet visar att det gynnas kraftigt av fler träd i jordbrukslandskapet och att det inte drabbas av konkurrens från humlor.

Läs även:Natursidans guide till vilda bin

– Dessa resultat understryker vikten för bin av hög variation i jordbrukslandskapet. Förvaltning som syftar till att skydda bipopulationer i intensifierade jordbrukslandskap bör säkerställa tillgängligheten av olika typer av blomresurser, inklusive träd, skriver forskarna i slutsatsen till sin studie som publicerats i Biological Conversation.

De tar också upp att jordbrukslandskapen förändrats kraftigt det senaste 100 åren med bland annat drastiskt minskat antal blommor. Det är ett problem för bin som behöver hitta sockerrik nektar och proteinrikt pollen. Men det kan också vara ett problem för exempelvis fruktodlare som behöver vildbins pollinering. Det har bland annat visat sig i USA.

Allmän tillgång på träd gynnar bin

Forskarna från Lunds universitet undersökte rödmurarbiet i tolv olika jordbrukslandskap och kunde se tydligt att en allmän tillgång på träd i landskapet ökade binas reproduktion och att detta särskilt gällde ekar.

– Vi såg att en ökad mängd träd gynnade bina. Detta kan dels förklaras av att de främst samlade pollen från ek, särskilt tidigt på säsongen, men också för att miljöer med träd skulle kunna bidra med boplatser till bin, säger Johanna Yourstone, doktorand vid biologiska institutionen vid Lunds universitet och en av huvudförfattarna till studien som publicerats i Biological Conservation.

Bina föredrog att samla pollen från ek, framför exempelvis lönn.

– Det går att föreställa sig att fler arter bin gynnas av träd generellt, och inte bara av till exempel sälg som är en välkänd blomresurs tidigt på våren. Att ek inte producerar nektar och anses vara vindpollinerad gör den förmodligen förbisedd som bi-resurs, och överhuvudtaget så saknas det ordentlig information om vad de flesta vilda bin föredrar att äta, säger Johanna Yourstone.

Något som åtminstone rödmurarbina uppskattar förutom ekar visade sig vara smörblommor. De är en viktig pollenkälla i mitten och slutet av binas liv. Även andra gräsmarksarter var viktiga under den här perioden.

Forskarna upptäckte också, i motsats till sina förväntningar, att humlor inte utgjorde någon konkurrens för rödmurarbina. Flera tidigare studier har dock visat att honungsbin kan konkurrera ut vildbin.

Skapa variation

Johanna Yourstone delar också med sig av några tips om hur man kan gynna bin. Nyckeln är att skapa variation och att många olika växtarter (inklusive träd) finns tillgängliga och att de blommar under en lång period.

– Det behöver inte vara så komplicerat. Låt de gamla träden stå kvar istället för att hugga ner dem, skippa gräsklippningen ett tag eller klipp bara delar av trädgården och låt maskrosorna och klövern blomma. I jordbrukslandskapet tänker jag lite likadant, först och främst låt träden som finns där stå kvar, och låt vägkanter blomma innan de slåttras. Och varför inte plantera lite nya ekar eller andra inhemska träd?

Källor: Lunds universitet och Biological Conversation

Mer att läsa