Gå till innehållet

Viktigt med fågelsång för unga i stadsmiljö

Ny forskning från SLU och Göteborgs univsersitet visar att unga stadsbor blir mer positiva till en stadsmiljö om de samtidigt hörde fågelsång och särskilt om det var flera olika arter som sjöng. Försökspersonerna (227 universitetsstudenter) fick se bilder på olika stadsmiljöer och samtidigt lyssna på fågelljud. Oavsett vilka fåglar som hördes så gjorde fågellätena upplevelsen av stadsmiljöerna mer positiv.

Hörs knäppa eller smattra i framför allt södra Sverige om vintern. Foto: Anki Hammar

Rödhakens porlande sång är omtyckt av unga stadsbor. Foto: Anki Hammar

– Det är intressant att ju fler arter de fick lyssna på desto mer positiva var de till stadsmiljöerna. Det ljud som rankades högst var en kombination av sånger och ljud från lövsångare, bofink, blåmes, rödhake, talgoxe, koltrast och större hackspett, säger Marcus Hedblom från Sveriges lantbruksuniversitet i ett pressmeddelande.

Slutsatsen i rapporten är att det är viktigt att ha kvar buskar, träd, parker och gröna områden när städer förtätas. Inte bara på grund av fågelsången, utan också för att grönområden ger så kallade ekosystemtjänster i form av att hålla nere kostnader för dagvatten, skydda hus från sommarhetta och gör att vi människor mår bättre.

Tidigare studier har visat att utbrända människor återhämtar sig snabbare om de vistas i gröna miljöer. Det har också påvisats att folk är mer positiva till varierade grönområden med en stor biologisk mångfald.

– Med fortsatt inflyttning till större städer i Sverige och globalt är det viktigt att fördjupa kunskapen om naturens betydelse för människans välbefinnande för att skapa en grund för framtida hållbara städer, säger Marcus Hedblom.

Läs mer:
Fågelsång och fågelläten i Sverige.

Källa: SLU

Mer att läsa