Gå till innehållet

Växande hot mot växtlevande växter

Nästan tio procent av världens kärlväxter lever på andra växter utan att ta vatten eller näring ur dem. Men dessa växter, kallade epifyter, möter allt större hot.

Epifyter kallas de växter som lever på andra växter, men som inte är parasiter. De tar med andra ord inte vatten eller näring från växterna utan använder bara värdväxten som livsmiljö. Det finns till exempel många orkidéer och lianer som är epifyter. Ofta växer de på trädgrenar och i många fall gynnar de värdväxten. Många epifyter betalar till och med en slags “hyra” till sina värdträd. När växterna dör och bryts ned bildar de långsamt ett täcke av jord i träden och de har en “enorm förmåga att hålla kvar näringsämnen och vatten”, berättar Nalini Nadkarni, biolog vid universitetet i Utah och författare till en ny studie.

– Om man drar tillbaka epifytmattorna hittar man under dem kopplingar, nätverk av vad vi kallar trädkronrötter. Det här är inte epifytrötter. Det är rötter som kommer från stammar och grenar på värdträden själva. Så dessa epifyter betalar faktiskt hyresvärden lite hyra i utbyte mot att de får stöd högt ovanför marken.

Här i Sverige finns inga äkta epifyter, även om det går att hitta växter som börjat gro exempelvis på trädgrenar. Men i världen i stort är epifyter vanliga. Faktum är att världens 28 000 epifyter utgör nästan 10 procent av alla kärlväxter och i vissa ekosystem, exempelvis tropiska regnskogar på berg kan var tredje art vara epifyt. De är avgörande för den biologiska mångfalden och utgör livsmiljöer åt mängder av andra arter – från insekter till fåglar och reptiler.

Ökat antal hot

En ny studie av Nalini Nadkarni visar att många av epifyterna är hotade eftersom de ofta lever i trädkronor. De utsätts för allt större störningar, så som klimatförändringar, avskogning, orkaner och skogsbränder. Mänskliga aktiviteter gör dessutom att naturliga störningar sker oftare och får allvarligare konsekvenser.

– Växtsamhällen som lever i regnskogens trädkronor – ormbunkar, orkidéer och bromelior – spelar nyckelroller för att upprätthålla biologisk mångfald, främja pollinering och fröspridning och upprätthålla friska näringscykler, även om deras biomassa är liten i förhållande till hela skogar. Många av dem har odlats av människor i århundraden på grund av sin skönhet och eftersom de knyter oss till naturen både estetiskt och andligt, säger Nalini Nadkarni.

Det viktigaste sättet att bevara epifyter påminner om lösningar som gynnar biologisk mångfald i allmänhet: bevara stora och gamla träd, enbart avverka mindre ytor skog och skydda stora delar av skogarna.

Läs även

Stor rapport om växter och svampar: Oroväckande många är hotade
• Även växter är drabbade av massutrotning
• Test: Den bästa appen för växt­igenkänning
• Växter drabbas hårt när djur försvinner
• Stor rapport om världens växter – 2 av 5 är hotade

Källor: New Phytologist och University of Utah

Mer att läsa