Gå till innehållet

Vattenkrokmossan renar vatten från arsenik – snabbt

Vattenkrokmossa i Stockholms universitets växthus. Foto: Arifin Sandhi.

Forskare vid Stockholms universitet har funnit att vattenkrokmossan (Warnstofia fluitans) har förmågan att ta bort arsenik från förorenat vatten. På bara en timme är vattnet drickbart.

– Våra experiment visar att mossan har en väldigt hög arsenikreningskapacitet. Det tar inte mer än en timme att få bort 80 procent av arseniken ifrån en behållare med vattnet. Då har vattnet nått en så låg arseniknivå att det inte längre är skadligt för människor, säger forskningsassistent Arifin Sandhi som har utfört experimenten.

LÄS ÄVEN: • Vår guide till vanliga mossor i Sverige

Studien är publicerad i tidskriften Environmental Pollution och den kan leda till ett miljövänligare sätt att sanera vattendrag. Den vattenlevande vattenkrokmossan skulle kunna odlas i bäckar och vattendrag med hög arsenikhalt. Det gäller till exempel vatten i gruvområden. På så sätt förhindras arseniken att istället hamna i växter som vi människor äter, exempelvis vete, rotgrönsaker och bladgrönsaker.

LÄS ÄVEN: • Ny bok om mossor i skog, trädgård och slutna system

– Hur mycket arsenik vi får i oss beror i slutändan på hur mycket vi äter av de här matvarorna och hur och var de är odlade. Målsättningen är att det växtbaserade våtmarkssystem vi utvecklar ska filtrera bort arseniken innan vattnet blir dricksvatten och bevattningsvatten. På så sätt skulle arseniken inte ta sig vidare till våra livsmedel, säger Maria Greger, docent vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet som leder forskargruppen.

Vattenkrokmossa finns i hela landet och växer i mineralfattiga och sura, men ibland näringsrika våtmarksmiljöer, enligt Artfakta.

Källor: Stockholms universitet och “Phytofiltration of arsenic by aquatic moss (Warnstorfia fluitans)

Mer att läsa