Vargrevir bekräftat i Skåne – första i modern tid

Varg (i hägn). Foto: Frida Hermansson

Länsstyrelsen i Skåne har genom spårningar i snö och DNA-analyser bekräftat att det finns ett revirmarkerande vargpar i Skåne. Den 1 mars höjs bidragen för rovdjursstängsel och kostnader orsakade av rovdjur.

Reviret, som ligger vid Linderödsåsen, är därmed det första bekräftade vargreviret i Skåne i modern tid.

– Vi har arbetat med detta sedan 8 januari i år då vi för första gången fann spår av två vargar som gick tillsammans. Vi har ägnat mycket tid till spårning och här har vi varit hjälpta av den kalla vintern med bra snöförhållanden som har gjort det möjligt att följa vargarnas rörelser och säkra spillningsprover, berättar David Börjesson, vilthandläggare på Länsstyrelsen Skåne.

Efter DNA-analyser kunde det konstateras att det rör sig om en hane från reviret Kesberget i Västmanland och en hona från Långbogen i Östergötland.

David Börjesson på länsstyrelsen är inte förvånad över att det etablerats ett revir i Skåne eftersom det rört sig flera vargar i området de senaste åren. Han manar också till lugn och förberedande insatser:

– Jag kan förstå att en vargetablering kan leda till en ökad oro. Jag vill uppmana tamdjursägare att se över sin stängsling. Vi kan ge information och rådgivning om hur man kan stängsla för att minska risken för angrepp. Till hundägare kan jag säga att det är väldigt ovanligt med angrepp på kopplade hundar. Angrepp drabbar oftast jakthundar som springer lösa under jakt, säger David Börjesson.

Ökat stöd för stängel och kostnader orsakade av rovdjur
Tamdjursägare vars djur eventuellt drabbas av vargen kan snart få ökad ersättning. Från och med den 1 mars gäller regeringens utökade bidrag till skadeförebyggande åtgärder och ersättning för indirekta kostnader orsakade av stora rovdjur. Länsstyrelsen kan då besluta att ersätta hela kostnaden som fredat vilt orsakar.

– Det här är ett viktigt beslut för människor och företag som har tamboskap och husdjur som behöver skyddas från rovdjur och jag är nöjd med att de ekonomiska förutsättningarna för att leva nära rovdjuren nu stärks, sa landsbygdsminister Jennie Nilsson i ett pressmeddelande.

Tidigare var stödtaket 80 procent av kostnaden.

Källor: Länsstyrelsen Skåne och Aftonbladet