Gå till innehållet

USA lanserar stor satsning för att rädda pollinatörer

Bi som landar på kärleksört. Foto: Holger Ellgaard via Wikimedia

Bi som landar på kärleksört. Foto: Holger Ellgaard via Wikimedia

I veckan lanserade USA:s president Barack Obama en plan för att rädda bin och andra pollinatörer. Målet är att stoppa en ekologisk katastrof som står inför dörren om världens bin fortsätter att minska i samma takt.

Strategin kommer bland annat se över hur skog återplanteras efter skogsbränder, hur kontor byggs i landskapen och hur vägkanter kan anpassas till bin och andra pollinatörer. Satsningen är inte enbart av stor vikt för den biologiska mångfalden, även USA:s ekonomi gynnas eftersom värdet av det arbete som bin och andra pollinatörer (exempelvis fåglar, fladdermöss och fjärilar) gör varje år har uppskattats till över 100 miljarder kronor. Om det skulle upphöra eller fortsätta minska kommer det slå hårt mot bland annat jordbruket.

Kommersiella bikolonier har minskat med i snitt 30 procent de senaste fem åren och monark-fjärilen återfinns nu bara i tio procent av de områden som den hittades i för några årtionden sedan. Tidigare i år lanserades även en mångmiljonsatsning för att rädda monarken.

Obamas nya plan involverar 14 myndigheter och aktörer i den privata sektorn och har som mål att minska förlusten av honungsbin under vintern till max 15 procent inom ett årtionde, att 225 miljoner monark-fjärilar ska finnas i vinterkvarteren i Mexiko år 2020, miljontals dollar ska satsas på forskning och nästan 3 miljoner hektar ska återställas och förbättras för pollinatörer under de kommande fem åren. Dessutom ska användningen av bekämpningsmedel som innehåller neonikotinoider fasas ut snabbare än tidigare planerat. Ämnet är förbjudet i EU.

Källa: Washington Post

Mer att läsa