Gå till innehållet

USA lägger 28 miljoner kronor på att rädda bin

Bi. Foto: Marie Gillander

Bi. Foto: Marie Gillander

USA:s motsvarighet till Jordbruksverket har meddelat att de kommer lägga 28
miljoner kronor för att förbättra möjligheterna för landets honungsbin. Pengarna kommer bland annat gå till att se till att bina har varierad och säker tillgång till föda.

Binas pollinering av grödor i USA beräknas vara värd över 100 miljarder kronor årligen och i Sverige räknade Jordbruksverket 2009 med att bins pollinering har ett värde av mellan 189 och 325 miljoner kronor och då är inte värdet av pollinerade vilda växter och bär som blåbär och hallon medräknat.

Ett av de största hoten mot bin är de bekämpningsmedel som används.

Ett enkelt sätt att hjälpa bin är att anpassa din trädgård åt dem.

Källa: The Hill

Mer att läsa