Gå till innehållet

USA bekämpar knölsvanar som invasiv art – anses hota lokal fauna

Knölsvan med uppspärrade vingar. Foto: Marie Gillander

I USA är knölsvanar inte så väl ansedda. De anses vara en invasiv art som hotar andra arter. Det pågår omfattande projekt för att döda tiotusentals knölsvanar, enligt BirdGuides.

Invasiva arter kan orsaka stora förändringar i befintliga ekosystem och utrota redan hotade arter som inte klarar ytterligare konkurrens. De flesta tänker kanske på mårdhundar, råttor eller vattenlevande djur som släpps ut med ballastvatten när termen invasiva arter används, men det kan också röra sig om lite mer otippade arter som den romantiska symbolen knölsvan.

I New York har myndigheten New York State Department of Environmental Conservation deklarerat att knölsvanen är en ”förbjuden invasiv art” och lade 2013 fram ett förslag om att i stort sett alla knölsvanar skulle skjutas eller fångas och gasas innan år 2025.

LÄS ÄVEN: • Naturfilm: Brutal svanattack

Förslaget stoppades efter protester, men nu har en ny version av förslaget lagts fram. Knölsvanar i norra delen av delstaten får dödas om de inte kan fångas in och föras till inhägnader där de kan leva med klippta vingar. I södra delen ska man använda metoden att skaka ägg för att förstöra möjligheten för svanarna att föröka sig.

LÄS ÄVEN: • Naturupplevelsen: Mink som attackerar svan

Sedan tidigare har sex andra delstater börjat med att bekämpa knölsvanarna med metoder som att skaka ägg eller skjuta och gasa vuxna fåglar. I Michigan är målet att få ner antalet svanar från över 15 000 till under 2000 innan år 2030 och i Maryland har man låtit skjuta hundratals knölsvanar i Chesapeake Bay för att skydda inhemska arter.

Knölsvanen infördes till USA från Europa i slutet av 1800-talet för att den ansågs estetiskt tilltalande. De senaste 30 åren har populationen tredubblats och eftersom de äter så mycket vattenväxter förstör de habitat för fiskar och sjöfåglar. Dessutom konkurrerar de ut och jagar bort flera inhemska arter av änder och gäss och kan även uppföra sig aggressivt mot människor.

Källor: BirdGuidesFocusing on Wildlife och NY Times

Mer att läsa