Gå till innehållet

Tyskland avråder från lövblåsare – inte bra för naturen

Lövblåsare. Foto: Cbaile19Own work, CC0, Link

Miljödepartementet i Tyskland avråder allmänheten från att använda lövblåsare och att de bara används i nödfall i den offentliga sektorn. Anledningen är, förutom oväsendet, att de dödar småkryp.

I många svenska kommuner är de numera ett lika troget hösttecken som höstlöven själva – lövblåsarna som går varma längs trottoarer och gräsmattor. Så även i Tyskland, men nu kommer nya direktiv från miljödepartementet. Medborgare och kommuner ombeds att inte använda lövblåsarna.

Detta eftersom många små djur som maskar, insekter, spindlar eller till och med små däggdjur, kan förlora sin livsmiljö och föda genom att ta bort löven. Det drabbar även fåglar som söker föda bland löven.

Det finns även apparater som suger upp och/eller hackar löven, en funktion som också kan finnas på vissa lövblåsare. Även uppsugandet anses olämpligt eftersom det har sådan kraft att allt levande som sugs in skadas eller dödas.

Förutom skadan mot naturen så nämns även lövblåsarnas höga ljudnivå, som kan ligga på mellan 90 och 120 decibel.

Något förbud för maskinerna är inte aktuellt eftersom det regleras av konkurrenslagar och EU-regler.

I Saachen, Kanada har medborgarna samlat in namnunderskrifter för ett förbud mot lövblåsare.

Källor: Spiegel och Stern.de

Mer att läsa