Gå till innehållet

Två upptäckta kalvar väcker hopp för javanoshörningen

I Ujung Kulons nationalpark på Java lever världens sista javanoshörningar. Foto: Achmad Soerio Hutomohttps://www.flickr.com/photos/achmadsoerio/14259533391/, CC BY 2.0, Link

Det återstår bara drygt 70 individer av javanoshörningen. Nu har dock två kalvar hittats, vilket skänker visst hopp för den akut hotade arten.

De två kalvarna, som döpts till Helen och Luther, upptäcktes via övervakningskameror som satts upp i nationalparken Ujung Kulon. Med denna upptäckt är antalet javanoshörningar troligen uppe i 74 individer, vilket gör arten till ett av världens mest hotade däggdjur.

Tillökningen innebär också att den positiva trenden fortsätter för javanoshörningen. 2019 ökade populationen med fyra individer och jämfört med för drygt tio år sedan har antalet ökat med minst 20.

Ökningen beror på att nationalparken bidrar med skydd, bevarandeåtgärder som exempelvis vaktstyrkan Rhino Protection Units och lokala åtgärder för att gynna javanoshörningens livsmiljöer.

Källa: AFP

Mer att läsa