Gå till innehållet

Två nya studier visar tillbakagång för fåglar som fångar insekter i luften

Trädsvala, arten som undersökts i USA. Foto: Bear Golden Retriever from auburn,ny, usa – April 3, 2010Uploaded by Snowmanradio, CC BY 2.0, Link

Fåglar som fångar insekter i luften, så som svalor, har minskat i Nordamerika. Två nya studier har undersökt vad det kan bero på. 

Att många av dessa arter minskar är känt, men vad det beror på är inte klarlagt. Det kan vara utmanande, inte minst eftersom det finns så många faktorer som påverkar dem. Är det den farliga flytten söderut under vinterhalvåret? Är det någon förändring i övervintringsområdet? Har klimatet förändrats? Är det olika faktorer på olika platser i Nordamerika? Beror det på bekämpningsmedel som slår ut deras föda?

LÄS ÄVEN: • Varmare klimat trolig orsak bakom kollaps av insekter i regnskog

Nu har två nya studier undersökt hur det gått för trädsvalorna i två olika områden där data från 1970- och 1980-talet kunnat jämföras med nutida inventeringar. I det ena området, på Kent Island i Maryland i USA hade antalet häckande svalor minskat från 202 till 12. Slutsatsen är att allt mer ofördelaktigt väder och färre insekter kan ligga bakom minskningen, men framför allt återvänder allt färre svalor till ön under migrationen, som sker till södra delarna av USA, Mexiko och Centralamerika.

LÄS ÄVEN: • Även godkända utsläpp får 80 procent av dagsländor att dö

Den andra studien menar att för att vända trenden för svalorna måste fler ungar bli flygfärdiga och fler svalor måste överleva vintern. Mer forskning behövs för att veta vilka metoder som är effektivast för att uppnå detta. Tidigare forskning har även visat att trädsvalorna väger allt mindre.

En av studiernas medförfattare har gjort den här två minuter långa filmen om trädsvalorna på Kent Island. Han kallar den “The Sound of Extinction” (ljudet av utrotning). För trädsva

Källor: “Demographic drivers of local population decline in Tree Swallows (Tachycineta bicolor) in Ontario, Canada“, “Demographic drivers of collapse in an island population of Tree Swallows” och Science Daily

Mer att läsa