Två miljoner hektar natur skyddas i Bhutan i internationellt projekt

Bengalisk tiger. Foto: Paul Mannix, CC BY 2.0,

Två miljoner hektar natur kommer skyddas från tjuvjakt, illegal avverkning och andra hot tack vare en uppgörelse mellan regeringen i Bhutan, Världsnaturfonden och flera donatorer. 

Sammanlagt över 118 miljoner dollar har avsatts för att skapa det nya skyddade området i ett projekt som kallas Bhutan for Life (BFL). När området skyddats innebär det att 51 procent av Bhutans yta är skyddat – den största andelen i något land i Asien och den fjärde största i världen. Summan kan jämföras med att Sverige har ungefär 11 procent skyddad natur på land.

Bhutan ligger mellan Kina i norr och Indien i söder och rymmer stora skogar och långa floder, som är del av ett nätverk som förser en femtedel av världens befolkning med vatten. I naturområdena lever även bengaliska tigrar och asiatiska elefanter.

– Våra naturresurser är vår viktigaste tillgång. De är grunden för Bhutans försörjning, vårt välbefinnande och landets engagemang för att vara kolneutralt. Denna innovativa lösning garanterar permanent skydd och effektiv förvaltning av våra skyddade områden, säkerställer Bhutans framtid och gör Bhutans bevarandearbete till en kraftfull modell för hela världen, säger WWF Bhutans chef Dechen Dorji.

Tanken är att Bhutan For Life ska finansiera projektet helt i början och sedan fasas ur inom 14 år då Bhutans regering tar över kostnaden för de skyddade områdena.

Källa: WWF