Gå till innehållet

Trafikverket: Rapportera groddjur du ser i trafiken

Vanliga grodor. Foto: Jonathan Stenvall 

Trafikverket uppmanar nu allmänheten att skicka in rapporter om överkörda groddjur. Detta för att kunna kartlägga var de ska satsa på att bygga skyddsbarriärer och passager åt dem. Lösningar som i dagsläget kan kosta myndigheten flera miljoner kronor styck. 

Trafikverket äger vägar som sammanlagt är 98 400 kilometer långa. Dessa måste många grodor, paddor och vattensalamandrar varje vår korsa under sin vandring mellan övervintringsplatser och lekplatser.

Nu uppmanar myndigheten de som bor eller verkar i Stockholms, Gotlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro, Södermanlands och Östergötlands län att rapportera in fynd och tips om överkörda groddjur på en ny hemsida.

LÄS ÄVEN: • Vägsalt påverkar grodpopulationer negativt

Trafikverket vill satsa ytterligare på att bygga vad som kallas trummor med styrande ledarmar – upp till 45 centimeter höga barriärer i polymerbetong längs med vägsträckor. Dessa ska leda groddjuren bort från vägarna. I samma projekt byggs det även grodpassager under vägarna.

– Men eftersom de här åtgärderna är kostsamma så vill vi se vilka sträckor som är mest drabbade för att vi ska lägga dem där det gör mest nytta, säger Trafikverkets miljöspecialist David Brobäck. 

LÄS ÄVEN: • Stor satsning på hotade groddjur i Skåne

Det finns bara fyra passager inom det aktuella området. Dessa tog omkring “ett par tre veckor” att bygga och att rädda grodor från trafikdöden är dyrt: en grodpassage plus barriär på 500 meter till en 1 km, har vid minst två tillfällen kostat cirka 2-3 miljoner kronor, enligt David Brobäck.

Det är flera företag som levererar produkterna till Naturvårdsverket. ACO Nordic är ett av dem och gör det under namnet ACO Wildlife. Johan Aldenteg är säljare hos ACO Nordics och säger att han inte kan tala om hur mycket de eller deras grossist tar betalt för passagerna och barriärerna. Han erkänner samtidigt att de lösningar som de tidigare använt inte varit felfria, men att de nu har utvecklat produkten.

– Tidigare har vi lagt vanligt runda rör och fyllt dem till viss del med sand eller grus, och trott att det ska räcka. Men det har visat sig att grodorna blir desorienterade på väggarna, de ramlar och dör av utmattning när de ska passera genom tunneln. Så därför måste de tunnlar som byggs ha ett visst ljusinsläpp och ha vissa dimensioner, en viss höjd, så de ska komma igenom vägen på ett rimligt och bra sätt.

LÄS ÄVEN: • Stockholm storsatsar på groddammar

Förra året gick ArtDatabanken, Naturskyddsföreningen och Faunaväkteriet ut och bad allmänheten rapportera fynd av groddjur via en särskild app.

Alla groddjur i Sverige är fridlysta och fem av dem är rödlistade.

Rapportera dina fynd via den här sidan.

Mer att läsa