Gå till innehållet

Trädgårdar och trädgårdsnäringen har stor naturvårdspotential

Humla på vädd

Humla på vädd. Foto: Erik Hansson

Det skrivs möjligen mer om att många djurarter är hotade, men även växter är drabbade av massutrotning. Forskare från Tyskland tror att privata trädgårdar kan vara en viktig del av lösningen.

Att växter utrotas är inte bara ett problem i avlägsna miljöer. Det gäller även i Sverige. Ostronört närmar sig till exempel utrotning, kalfjällen håller på att växa igen vilket drabbar många växtarter och i Skåne pågår ett stort projekt med att säkerhetskopiera landskapets växter.

Forskarna bakom den nya studien från Tyskland konstaterar att ungefär 70 procent av landets växtarter minskar i antal och att fler än en fjärdedel (27,5 procent) är hotade. Dessutom har 76 arter redan utrotats ur landet. Anledningen till att växtarterna har det så svårt är att deras lämpliga livsmiljöer blir allt mindre. Där vissa arter tidigare kunde spridas i stora delar av landskapet återstår nu bara små fläckar där de kan överleva.

Grönområden i bebyggelse har central roll

Tio procent av Tysklands yta består av bebyggelse, men forskare från bland annat universiteten i Halle och Leipzig skriver i en ny studie att dessa ytor har en ”enorm – alltjämt outnyttjad – potential för att bevara naturen”. På denna yta finns nämligen miljontals trädgårdar, balkonger, gröna tak, parker och andra grönområden. Dessa kan användas för att hjälpa Tysklands inhemska växtarter, som förekommer vilt i naturen.

– Trädgårdsägare har alltid haft betydelse när det gäller att sprida växtarter, så varför inte också hjälpa till att få tillbaka många av de inhemska arterna som är på väg att försvinna. Offentliga och privata trädgårdar och grönområden kan spela en central roll för att bevara en mångfald av växter, men det skulle kräva ett nytt sätt att tänka för trädgårdsnäringen, säger forskningens huvudförfattaren Josiane Segar, som forskar om biologisk mångfald vid universiteten i Halle-Jena-Leipzig.

Förutsättningarna finns redan egentligen, menar forskarna. Trädgårdsnäringen omsatte enbart i Tyskland 8,7 miljarder euro år 2018 och sedan dess har det ökat. Samtidigt har allmänheten blivit mer medveten om vikten av biologisk mångfald och det borde därför finnas en större efterfrågan på lämpliga inhemska växter i trädgårdsbutiker.

För att vända utvecklingen föreslår forskarna följande:
• Skapa en marknad för certifierade, lokalt insamlade fröer som stöttas med politiska beslut som exempelvis sänkt moms.
• Trädgårdsbutiker kan hjälpa till att lyfta fördelarna med ”naturvårdsodlingar” för att öka efterfrågan.
• Se till att ge kontrakt till trädgårdsföretag som använder sig av hotade inhemska växtarter i offentliga grönområden.
• Finansiera regionala listor över växtarter som minskar i antal och odlingsguider för fröblandningar.
• Botaniska trädgårdar, universitet, naturorganisationer och myndigheter kan hjälpa till att sprida viktig kunskap om odling och hur man tar hand om hotade inhemska arter.

Källor: Nature Sustainability och Science Daily

Mer att läsa