Gå till innehållet

Talgoxar väljer hem utifrån vilka grannarna är

Talgoxar vid fågelmatningen Talgboulleh. Foto: Erik Hansson

Talgoxar som håller ihop under vintern. Foto: Erik Hansson

Talgoxar häckar helst nära andra talgoxar som de spenderat tid med under vintern. Det menar ny forskning om fåglars sociala nätverk från universitetet i Oxford.

Vid den här tiden på året och under hela vinterhalvåret drar mesfåglar runt i det som kallas “meståg”. Det är flockar av olika småfåglar så som talgoxar, blåmesar, tofsmesar och trädkrypare som troligen drar nytta av att hjälpas åt med att hålla utkik efter rovfåglar, samtidigt som de inte konkurrerar så mycket med varandra eftersom de födosöker i olika delar av träden.

LÄS ÄVEN: • Relationer går före mat för talgoxar

Nu har en ny studie från universitetet i Oxford visat att talgoxarna under våren och sommaren gärna häckar nära andra talgoxar som de bildat flockar eller meståg med under vintern och helst med de artfränder som de “umgåtts” med mest. Dessutom verkar de dela revir med dessa individer.

Enligt rapportens huvudförfattare Josh Firth, innebär detta att talgoxar baserar sitt val av “hem” på sociala faktorer i större utsträckning än miljömässiga faktorer.

LÄS ÄVEN: • Så ser och hör du skillnad på mesfåglarna.

– Det kan finnas fördelar med att välja häckningsplats utifrån tidigare sociala kontakter, sägerJosh Firth. Exempelvis så vet vi att fåglar som känner varandra i större utsträckning samarbetar för att jaga bort rovdjur och det kan också minska mängden energi som används för att konkurrera med andra fåglar om de uppvisar mindre aggressivt beteende mot sina grannar.

LÄS ÄVEN: • Blyga fåglar håller ihop.

Studien gjordes på tusentals talgoxar i en stadsnära skog i Storbritannien. Talgoxarna försågs med så kallade “radio-frequency identification”-taggar (RFID) så att deras rörelser kunde följas under tre års tid både under vintern och sommaren. Forskarna höll koll på vilka fåglar som höll ihop under vintern och vilka som fortsatte att hålla sig nära varandra under häckningsperioden.

Källa: Josh A. Firth, Ben C. Sheldon. Social carry-over effects underpin trans-seasonally linked structure in a wild bird population. Ecology Letters, 2016; DOI: 10.1111/ele.12669 via Science Daily

Mer att läsa