Gå till innehållet

Sveriges yngsta nya art funnen?

Igår sågs det en speciell raritet på Gotska Sandön. Man skulle kunna säga att arten bara är några veckor gammal och att artbestämma den kan ta tid, om det ens går.

Rödstrupig sångare, rostsångare eller moltonisångare? I april var de samma art, nu vållar de fågelskådare huvudbry. Foto: Fredrik Ström

Rödstrupig sångare, rostsångare eller moltonisångare? I april var de samma art, nu vållar de fågelskådare huvudbry. Foto: Fredrik Ström

Ibland är fågelskådning och artbestämning oerhört svårt och komplicerat. För många är det en av anledningarna till att intresset är en kul utmaning, för andra är det lite nedslående när exempelvis piplärkorna är för svåra att skilja åt (se vår guide för hjälp).

Måndagen den 26 maj 2014 sågs det en sångare på nationalparken Gotska Sandön som är lite extra svår och extra intressant. Fågeln upptäcktes av Mattias Andersson och fotograferades av både Fredrik Ström och Niclas Ahlberg. Trots att sex personer spenderade fem timmar med att leta efter den och försöka få bra bilder och trots att den vid tillfällen sågs bra är det ännu oklart vilken art det rör sig om.

Det var nämligen så sent som i mitten av april som Sveriges Taxonomikommitté beslutade att rödstrupig sångare ska delas upp i tre arter: rostsångare, moltonisångare och rödstrupig sångare. Det betyder att alla fågelskådare som hittills kryssat “rödstrupig sångare” nu måste kunna bevisa vilken av de tre arterna det egentligen var, annars blir de av med krysset. Hittills har inga gamla fynd godkänts. En bagatell för somliga kryssare, en källa till stark irritation för andra.

Att skilja dessa tre arter åt är oerhört svårt och kräver i stort sett bra bilder på bland annat utspärrade stjärtfjädrar, samt att övriga tecken för en viss art stämmer. En rostsångare brukar till exempel vara jämnt mörkt röd-orange på hals, bröst och kroppssidor, men det kan även de andra arterna vara. En rödstrupig sångare har ofta en vit kil på den näst yttersta stjärtpennan, men det kan förekomma variationer även här och de andra arterna har också vita fläckar på stjärtpennorna. Sist men inte minst finns det vissa skillnader i locklätena, men även dessa kan vara svåra att skilja.

Här syns delar av fågelns vingband. En viktig, men knepig ledtråd. Foto: Niclas Ahlberg

Här syns delar av fågelns stjärt. En viktig, men knepig ledtråd. Foto: Niclas Ahlberg

Fågeln på Gotska Sandön är när detta skrivs fortfarande inte artbestämd och kanske blir den aldrig det. Med rådande “kryssregler” får den då inte kryssas som annat än obestämd. Fågelskådarna på plats menar att karaktärerna lutar åt rostsångare, men är tecknen tillräckligt starka?

Idag fortsätter kampen på Gotska sandön om att eventuellt göra en retligt svårsedd och svårbestämd raritet till Sveriges första fynd av den unga arten rostsångare. Om fågeln ens är kvar på ön, vilket inte verkar fallet.

Läs mer:
Sverige har fått nya fågelarter.
Reserapport: Gotska sandön.
Fler artiklar om rariteter.

Källor: Club300:s medlemstidning RoadrunnerArtportalen och Bird Alarm

Mer att läsa