”Sveaskogs agerande innebär att staten återigen tar mark från samebyar”

Kalhygge i Muonio sameby. Foto: © Jason White / Greenpeace

Sveaskog har den senaste tiden fått hård kritik för att de fortsätter kalhugga i viktiga renbetesområden. Sveaskog slår ifrån sig kritiken, men Svenska Samernas Riksförbund begär nu ett möte med näringsminister Ibrahim Baylan för att stoppa Sveaskogs framfart.

Kritiken mot Sveaskogs avverkningar i renbetesområden kommer från bland annat 13 samebyar, Greenpeace, Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen i Norrbotten. De menar att det blir allt svårare att bedriva rennäring när Sveaskog avverkar i skogarna.

– Dessa områden där de nu börjat avverka är redan oerhört sargade av tidigare kalavverkning, det finns inget utrymme för fler kalhyggen här. Renarna behöver lavrika skogar för att överleva och vi står fast vid vårt krav att formella samråd med samplanering måste återupptas, sa Hans Holma, ordförande i Muonio sameby, tidigare i veckan.

Sveaskog hävdar att de följer FSC-standarden, att Muonio sameby inte lämnat in några synpunkter på planeringsunderlaget och att avverkningarna utgör en väldigt liten del av samebyns område – 0,25 procent av Sveaskogs mark, som i sin tur utgör ungefär drygt en tredjedel av samebyns yta.

Greenpeace menar dock att Sveaskog inte alls följer reglerna som satts upp av FSC och flera samebyar vittnar om att det som Sveaskog hävdar varit samråd plötsligt avbrutits och att ett ”nej” inte accepteras.

Avverkad skog i Muonio sameby. Foto: © Jason White / Greenpeace

”Säg ja – annars säljer vi marken”

Sveaskog har tidigare fått kritik för att de säljer marken till andra skogsbolag om inte samebyarna går med på att skogarna avverkas. Det ses som en form av utpressning från det statliga bolagets sida och är något som Svenska samernas riksförbund (SSR) opponerar sig mot.

– SSR kräver att Sveaskogs markförsäljningsprogram omedelbart stoppas och att skogsbruksåtgärder endast får ske om berörda samebyar gett sitt uttryckliga samtycke, säger Matti Blind Berg, förbundsordförande SSR.

Regeringen har tillsatt en utredning för att se över vilka rättigheter som finns på dessa områden och vad dessa rättigheter innebär för statens förvaltning. En annan utredning föreslår att Sveaskog ska utöka sitt markförsäljningsprogram som ska kunna användas som ersättningsmark i samband med formellt skydd av naturskogar med höga bevarandevärden. SSR:s förbundsjurist Jenny Wik Karlsson anser att det inte är rättssäkert att fortsätta med och eventuellt utöka markförsäljningen samtidig som det pågår en utredning om vilka rättigheter som finns inom dessa marker.

– Om regeringen inte omedelbart stoppar detta innebär det i praktiken att staten återigen tar mark där samebyarna har starka rättigheter och delar ur den till enskilda. Ett sådant förhållningsätt skulle var mycket förvånande och olyckligt och gå emot hur regeringen brukligt agerar när en utredning pågår, säger Jenny Wik Karlsson.

Internationell kritik mot Sveriges agerande

Det är inte bara svenska samebyar och miljöorganisationer som är kritiska till hur Sverige hanterar samernas rättigheter. Det har även framförts av Europarådet och FN:s råd för mänskliga rättigheter.

– Skogsbruket påverkar och berör samebyarnas sedvanerättsliga nyttjande av skogsmarken. Eftersom skogsbruket påverkar renskötseln i så stor omfattning så måste förändringar ske, innan dessa förändringar skett måste skogsbruksåtgärderna stoppas om inte samebyarna gett sitt samtycke. Regeringen har nu själva initierat en utredning för att klargöra rättsläget, fram till dess utredningen är klar kräver vi att regeringen agerar för att skydda dessa marker, säger Matti Blind Berg.

Tills vidare har Sveaskog stoppat avverkningen vid Muonio sameby sedan Greenpeaces slagit läger i området.

LÄS ÄVEN:
Sveaskog får återigen kritik för kalhyggen i samebyar
• Samiska riksförbundet kräver ändrat ägaredirektiv för Sveaskog
• Hård kritik mot Sveaskogs uttalande: ljuger med makalös fräckhet
Samebyn: Sveaskogs avverkningar en total katastrof
• Skogsuppror mot ”Sveriges koloniala skogsskövling”

Källor: Greenpeace, Sveaskog och Sámiid Riikkasearvi (SSR)