Extremt ovanlig val i Sverige – dog av svält

Sowerbys näbbval i Blekinge. Foto: Robert Ekholm

Sowerbys näbbval i Blekinge. Foto: Robert Ekholm

Igår hittades en strandad val i Hällaryds skärgård i Blekinge. Valen, som var en hona, tillhör troligen arten sowerbys näbbval som syns väldigt sällan och som normalt sett lever på djupt vatten i Nordatlanten.

– Våra undersökningar visar att hon var mycket avmagrad Hon hade heller ingen mat i mag-tarmkanalen, Det beror sannolikt på att hon hade svårt att hitta sin vanliga mat i Östersjön, berättar Aleksija Neimane, biträdande statsveterinär vid SVA.

Det är inte mycket som är känt om sowerbys näbbval. De lever ett tillbakadraget liv i Nordatlanten och ses sällan över huvud taget. Deras föda består av fisk och bläckfiskar som de hämtar på upp till 1500 meters djup.

Så pass lite är känt om sowerbys näbbval att den är listad med beteckningen ”otillräckligt med data” på IUCN:s rödlista. Enligt Naturum Blekinge, som kontaktades av upphittaren, är det ”extremt ovanligt med iakttagelser i Östersjön”.

Naturhistoriska riksmuseet har bara ett exemplar i sina samlingar och det är från 1800-talet.

– Vi sparar skelettet till samlingarna och vävnadsprover till den miljöprovbank vi har vid riksmuseet. Vi sparar prover för forskning om bland annat miljögifter och för genetiska studier, förklarar Thomas Lyrholm, valforskare vid Naturhistoriska riksmuseet.

Källor: Naturum Blekinge, SVA och NOAA