Gå till innehållet

Stora växtätare viktiga för träd

Ju fler stora växtätare i ett område – desto högre mångfald av träd.

FN släppte 2021 en rapport i samband med att de lanserade 2021-2030 som “De återställda ekosystemens årtionde”. I rapporten presenteras en lång rad höga krav på världens länder för att vi ska kunna hantera det trehövdade hotet från klimatkrisen, förlusten av natur och miljöförstöring. Enligt FN:s beräkningar behöver en yta större än hela Kina (10 miljoner kvadratkilometer) återställas. Det motsvarar ungefär 6,7 procent av planetens landyta och skulle göra stor skillnad i kampen mot hoten för klimat och natur.

För att målet ska lyckas behövs det fler stora växtätare, så kallad megafauna, världen över. Det menar Lanhui Wang, forskare i naturgeografi och ekosystemvetenskap vid Lunds universitet och en av författarna bakom en ny studie.

– Jag tror att vi kommer att behöva skydda och freda de stora växtätarna för att lyckas med FN-målen. Och megafaunan är avgörande för trädtäcket som i sin tur främjar kolbindning och en mångfald av livsmiljöer.

Flera positiva effekter av stora växtätare

Med hjälp av global satellitdata har forskarna kartlagt trädtäcket i världens skyddade naturområden. Resultaten visar att områden med många stora växtätande djur har ett betydligt mer varierat utbud av träd, vilket bidrar till mer artrika och motståndskraftiga ekosystem. Det ökar i sin tur chansen att bevara den biologiska mångfalden och mildra klimatförändringarna.

– Våra resultat avslöjar en fascinerande och komplex berättelse om hur de stora växtätande djuren formar världens naturliga landskap. Trädtäcket i dessa områden är glesare, men mångfalden i trädtäcket är betydligt större än i områden som saknar stora växtätare, säger Lanhui Wang.

Viktiga störningar i gammalt landskap

Detta görs genom att stora växtätarna äter av växtligheten och orsakar fysiska störningar i landskapet. Dessa öppna ekosystem är i många fall gamla och de var utbredda i världen innan människan satte sin prägel på landskapet.

– I en tid då globala initiativ intensivt inriktar sig på att bekämpa klimatförändringar och förlust av biodiversitet väcker våra resultat en bredare och mer nyanserad diskussion om ekosystemförvaltning och bevarandeåtgärder. Det är av yttersta vikt att förstå megafaunans ekologiska påverkan, säger Lanhui Wang.

Det här är inte den enda studien som pekar på vikten av megafauna. Tidigare forskning har bland annat konstaterat att även främmande “megafauna” gynnar artrikedomen, att världens ekosystem saknar stora växtätare och att stora däggdjur viktiga för att motverka klimatförändringar.

Läs även

• Ny studie: Att skydda 30 % av naturen räcker inte
• FN: 10 miljoner kvadratkilometer natur måste återställas
• Skyddade havsområden avgörande även för klimatet
• Insatser för biologisk mångfald hjälper klimatet
• Ny IPCC-rapport: Alldeles för lite görs – skydd av natur avgörande

Källor: One Earth och Lunds universitet

Mer att läsa