Gå till innehållet

Stor satsning på hotade groddjur i Skåne

Lökgroda. Foto: CC BY-SA 3.0.

Ett nytt EU-projekt satsar tio miljoner kronor på att hjälpa de hotade lökgrodorna och strandpaddorna i Skåne. Samtidigt skapas fler våtmarker som kommer ge andra arter bättre förutsättningar och som kommer öka den biologiska mångfalden.

Projektet kallas SemiAquatic Life och ska fram till 2020 skapa bättre förutsättningar för grodor, våtmarker och vattenlevande insekter i Skåne, Danmark och norra Tyskland. Den totala budgeten är på 60 miljoner kronor och de tio miljoner som används i Skåne räcker till åtgärder i elva olika områden. Framför allt är det strandpadda (sårbar) och lökgroda (sårbar) som ska gynnas av åtgärderna, men de kommer samtidigt hjälpa en lång rad andra arter.

LÄS ÄVEN: • Stockholm storsatsar på groddammar

Arbetet inleddes i veckan, bland annat ute på Ravlunda skjutfält där förhoppningen är att åtgärderna ska gynna de strandpaddor som hittats i området. Förutom nya groddammar byggs även övervintringsplatser med stockar och stenar.

LÄS ÄVEN: • Bildreportage från grodleken

I Skåne finns hela tolv av Sveriges groddjur: mindre vattensalamander, större vattensalamander, vanlig groda, åkergroda, långbensgroda, lövgroda, klockgroda, ätlig groda, lökgroda, vanlig padda, strandpadda och grönfläckig padda. Flera av arterna är dock hotade och behöver fler naturvårdsåtgärder.

LÄS ÄVEN: • Bra gratis-app om svenska reptiler och groddjur

Under våren kommer det anordnas exkursioner för att berätta mer om projektet och då kan man även få höra groddjur spela.

Källa: P4 Malmöhus

Mer att läsa