Stor global studie: Biologisk mångfald ger även lönsammare jordbruk

Tvåprickig nyckelpiga. Foto: Erik Hansson

Genom att undersöka odlingslandskap från hela världen har forskare i en ny studie kunnat konstatera att ett varierat landskap med biologisk mångfald och många insektsarter ger större skördar, oavsett om det gäller rapsfält i Sverige eller kaffeplantager i Indien.

Stora industriella jordbruk pekas ofta ut som ett av de största hoten mot arter som tidigare trivdes i det småskaliga jordbruket. EU har konstaterat att jordbruket är det största hotet mot biologisk mångfald, en tidigare studie har visat att mindre åkrar och fler grödor ger tydligt större biologisk mångfald och i Europa har en studie visat en stark nedgång för Tjeckiens jordbruksfåglar efter inträdet i EU eftersom EUs jordbruksstöd gynnar storskaliga jordbruk.

Nu har en ny internationell studie, där bland annat Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) varit involverade, visat att det finns stora fördelar med att skapa biologisk mångfald i jordbruksmarkerna. Varierade landskap med häckar, träd och ängar leder till att grödorna utsätts för färre angrepp från så kallade skadeinsekter, pollineringen främjas och jordbrukarna tjänar mer pengar.

Studien gjordes på 1 475 jordbruksfält i 27 länder: exempelvis sädesfält i USA, rapsfält i södra Sverige, kaffeplantager i Indien, mangoplanteringar i Sydafrika och spannmålsprodukter i Alperna.

Så kallade monokulturer, där stora arealer odlas med en enda gröda, visade sig ha upp till 50 procent sämre ekosystemtjänster som pollinering och naturlig bekämpning av skadeinsekter.

– Vår studie visar att biologisk mångfald är avgörande för att få de viktiga ekosystemtjänsterna och för att upprätthålla en hög och stabil jordbruksproduktion, säger Mattias Jonsson, föreståndare vid Kompetenscentrum för biologisk bekämpning (CBC), forskare vid institutionen för ekologi på SLU och en av författarna bakom studien.

Dessutom skapar varierade landskap med högre biologisk mångfald bättre skydd mot extrema klimathändelser.
– I framtiden, när extrema klimathändelser kan bli allt vanligare är varierade landskap med stor biologisk mångfald mer motståndskraftiga mot miljöstörningar. Genom varierade landskap kan vi skydda den biologiska mångfalden samtidigt som vi kan producera mat till en växande världsbefolkning, säger Riccardo Bommarco, professor vid institutionen före ekologi på SLU och en annan av författarna bakom studien.

LÄS ÄVEN:
Pollinatörer gynnas av ekologiska odlingar
• Mindre åkrar och fler grödor ger tydligt större biologisk mångfald
• Humleexperten Dave Goulson om jordbruk och bekämpningsmedel
• Genomgång: Hur mår svenska jordbruksfåglar?

Källor: SLU och ”A global synthesis reveals biodiversity-mediated benefits for crop production