Gå till innehållet

Stor brist på insekter för fåglar som häckar i städer

Talgoxe. Foto: Erik Hansson

Det skulle behöva finnas 2,5 gånger så mycket insekter i städerna för att talgoxar ska lyckas lika bra med häckningen i städer som de gör i skogar.

Det visar en ny studie som publicerats i British Ecological Societys “Journal of Animal Ecology”. Forskarna gav talgoxar som häckar i stadsmiljö i Ungern mjölmaskar som komplement till den vanliga kosten och kunde se att ungarna som fått maskar vägde 15 procent mer än andra stadshäckande talgoxar. Den högre kroppsvikten ökar chansen för ungarna att överleva.

För talgoxar som häckar i skogen märktes ingen större skillnad i kroppsvikt hos ungarna om de gavs extra larver.

Att stadshäckande fåglar har sämre häckningsframgång än de som lever i skogen har tidigare studier visat. Det nya i den här studien är att forskarna kunde visa att extra mat under häckningen i stort sett utjämnar skillnaden. Matbrist, och framför allt larver, är ett stort problem för stadslevande fåglar.

Lösningen är dock inte att börja mata fåglarna med larver.

– I stället för att direkt tillhandahålla fågelmat av hög kvalitet för att förbättra häckningen för stadsfåglar, tror vi att det är effektivare att göra insatser som ökar mängden insekter i fåglarnas miljö. Insekter är grundbulten till friska och komplexa ekosystem och det är uppenbart att vi behöver mer av dem i våra städer, säger Gábor Seress, huvudförfattare bakom forskningen.

För att öka antalet insekter i städerna rekommenderar forskarna att det planteras fler träd och att grönområden inte sköts så hårt.

Läs även:
• Stadsnära grönområden behöver vara vilda
Fler träd avgörande för att kyla ned allt varmare städer
Träd i storstäder sparar miljarder kronor per år i folkhälsokostnader

Källor: British Ecological Society och Journal of Animal Ecology

Mer att läsa