Gå till innehållet

Stärkt internationellt skydd för flera hotade arter

Karettsköldpadda i Röda havet. Foto: Nils Aukan, WWF

Under det globala mötet med CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) nyligen i Panama enades en majoritet av länderna att stärka skyddet för en lång rad hotade arter.

CITES-konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter har funnits sedan 1975 och har som mål att den internationella handeln med vilda djur och växter inte ska utgöra ett hot för deras överlevnad. Handeln med nästan 40 000 arter regleras, men hur hårda restriktionerna är beror på hur hotade de är och i vilken bilaga de listas.

På det senaste CITES-mötet nu i november beslutades bland annat att drygt 150 tropiska trädarter ska listas, vilket innebär att det nu krävs tillstånd för export och att handeln inte får skada artens fortsatta bestånd och att det samlas in data om den internationella handeln.

− Den globala handeln med tropiskt timmer från Afrika och Latinamerika regleras nu bättre. Det är en stor framgång och ger möjligheter för ett uthålligt nyttjande av dessa arter, som har nyckelfunktioner i sina ekosystem. Beslutet är ett steg närmare hållbar handel för dessa 150 trädarter, säger Björn-Axel Beier, handläggare på Artenheten, Naturvårdsverket.

Förutom trädarter fattades även beslut om att stärka skyddet för 100 haj- och rockarter, däribland ett 50-tal arter av gråhajar samt hammarhajar och hajrockor. De listas i bilaga B vilket innebär skärpta krav på tillstånd från myndigheter och handeln tillåts bara om den sker uthålligt från säkra bestånd.

Dessutom listas nu 160 groddjur, 50 sköldpaddor och flera sångfåglar. Alla arter som listades på mötet i år har minskat i antal de senaste åren.

Sköldpaddor ska kunna spåras

En annan nyhet från CITES-mötet är ett nytt verktyg för att lättare kartlägga den illegala handeln med havssköldpaddor med hjälp av DNA-provtagning.

– Idag är det omöjligt att veta var en sköldpaddsprodukt kommer ifrån, eftersom det oftast är en lång och slingrig väg från fångst till köpare. Honorna lägger alltid sina ägg där de en gång själva föddes. Med hjälp av DNA-databasen ”Shellbank” har man större möjlighet att sätta in åtgärder där de fångas, säger Inger Näslund, senior havsexpert på WWF.

Havssköldpaddor har omfattats av ett globalt handelsförbud från CITES sedan 1977. Men sex av sju havssköldpaddor är fortfarande hotade och de senaste 30 åren har minst 1,1 miljoner havssköldpaddor exploaterats illegalt i 65 länder.

−Reglering genom CITES ger bra förutsättningar men för att få ett framgångsrikt genomförande är det viktigt med samverkan och informationsutbyte med andra myndigheter som Jordbruksverket, Polisen, Tullverket, länsstyrelserna och andra länders nationella CITES-myndigheter, säger Olof Ekström, handläggare på Naturskyddsenheten, Naturvårdsverket.

Källor: Naturvårdsverket, CITES och WWF

Mer att läsa