Gå till innehållet

Snabb spridning av växtlighet på Antarktis

Nejlikväxten Colobanthus quitensis hittas enbart i Antarktis. Foto: Liam Quinn, Flickr, CC BY-SA 2.0

Växtligheten på Antarktis har studerats sedan 1960-talet. Den globala uppvärmningen märks tydligt i hur växterna det senaste årtiondet snabbt spridits över kontinenten.

Antarktis is smälter sex gånger snabbare än på 80-talet och det påverkar inte bara havsnivån, även växtligheten på den så karga kontinenten förändras kraftigt. Det är de två inhemska arterna gräset Deschampsia antarctica och nejlikväxten Colobanthus quitensis som följts på Antarktis sedan 1960-talet. Efter 2009, i takt med att området blivit allt varmare, har också växterna spridit sig i allt högre tempo. Gräset spreds fem gånger snabbare de senaste tio åren jämfört med de 50 åren mellan 1960 och 2009. Nejlikväxten spreds nästan tio gånger snabbare. Sommartemperaturen i Antarktis har de senaste tio åren ökat med 0,27 grader varje år och forskarna tror att det är denna förändring som orsakat expansionen.

– Det här är det första beviset för hur uppvärmningen av klimatet orsakar snabba ekosystemförändringar på Antarktis, vilket bekräftas av liknande observationer på norra halvklotet. Vår studie bekräftar teorin att framtida uppvärmning kommer orsaka stora förändringar i dessa känsliga ekosystem i Antarktis, skriver forskarna i sin slutsats.

Hela landmassans ekosystem kommer förändras när växtligheten sprider sig – jorden, bakterierna, svamparna och permafrosten. Men även om dessa två arter sprider sig snabbt nu så är de troligen känsliga för konkurrens från arter som är vana vid lite varmare klimat. Invasiva arter kan därmed snabbt förändra ekosystemet ännu mer på kontinenten och slå ut inhemska arter.

Läs även:
Flera meters havshöjning att vänta från smältande Antarktis
Issmältning går allt snabbare – havsnivåhöjning underskattas
Klimatförändring ökar konkurrens om pollinatörer i Arktis
• Snabb uppvärmning slår hårt mot Arktis arter

Källor: Current Biology och The Guardian

Mer att läsa