Gå till innehållet

Skogselefanten anses nu akut hotad

När Internationella naturvårdsunionen (IUCN) uppdaterar sin rödlista delar de upp afrikansk elefant i två arter – skogselefant och savannelefant. Läget är allvarligt för båda arterna.

Tidigare har IUCN behandlat afrikanska elefanter som en art och den var då rödlistad som “sårbar”. För första gången har nu båda arternas situationer bedömts enskilt och det ser inte bra ut. Skogselefanten (Loxodonta cyclotis), som lever i tropiska skogar i centrala och västra Afrika har minskat med hela 86 procent på bara 31 år. Arten listas därför som “akut hotad”. För savannelefanten (Loxodonta africana) är läget inte riktigt lika allvarligt, men en minskning med 60 procent på 50 år gör att den klassas som “starkt hotad”.

Båda arterna har minskat kraftigt sedan 2008 på grund av ökad tjuvjakt och det beräknas nu finnas ungefär sammanlagt 415 000 individer av de båda arterna.

– Afrikas elefanter spelar nyckelroller i ekosystem, ekonomier och i vår kollektiva fantasi över hela världen. Dagens nya rödlistebedömningar från av de båda afrikanska elefantarterna understryker det ihållande tryck som dessa ikoniska djur utsätts för. Vi måste snabbt sätta stopp för tjuvjakt och se till att tillräckligt stora lämpliga livsmiljöer för både skogs- och savannelefanter bevaras. Flera afrikanska länder har lett vägen de senaste åren och bevisat att vi kan vända utvecklingen och vi måste arbeta tillsammans för att se till att deras exempel kan följas, säger Dr Bruno Oberle, generaldirektör för IUCN.

Källa: IUCN

Mer att läsa