Gå till innehållet

Sex nya tumnagelstora grodarter upptäckta

Craugastor rubinus är döpt efter att det finns mineraler av gruppen granater i närheten. Foto: Jeffrey W. Streicher

Små, svårupptäckta, många och nya för vetenskapen.

Att de upptäckts först nu beror dels på att de är så små, men också för att de lever ett undanskymt liv under lövtäcket i mexikanska skogar. Dessutom är de väldigt lika andra grodor i området. En av arterna, Craugastor candelariensis, är med sina 1,3 cm den minsta grodan i Mexiko.

Tom Jameson, forskare vid Cambridges universitet, ledde studien:
– Deras livsstil är väldigt fascinerande. De här grodorna lever i det mörka, fuktiga lövskiktet på marken i skogar. Det är som en hemlig värld – vi vet inte så mycket om vad som händer där. Vi förstår inte deras beteende, hur de interagerar med andra eller hur de förökar sig.

Craugaster cueyatl är döpt efter ursprungsbefolkningens ord för groda – “cueyatl”. Den syns här på ett mexikanskt mynt som är 28 mm i diameter. Foto: Jeffrey W. Streicher

Däremot är det känt att dessa nya grodarter, till skillnad från grodarter i Sverige, inte utvecklas till grodyngel, utan kläcks direkt från ägg till små grodor. Det är också troligt att dessa grodor utgör en väldigt viktig del av ekosystemen i området eftersom det lever miljontals grodor under lövtäcket i dessa skogar. De är föda åt bland annat fåglar och ödlor. Eftersom arterna hittades i skyddade naturområden ser framtiden någorlunda ljus ut för dem.

Grodarter i släktet Craugastor är väldigt svåra att skilja från varandra och de nya grodarterna avslöjades med hjälp av DNA-sekvensering och modellering av grodornas skelett i 3D.

Läs även:
Guide till att gynna groddjur i din trädgård
Elefantspår viktiga livsmiljöer för grodor
Tre nya grodarter upptäckta – Mini mum, Mini scule och Mini ature

Källor: Cambridge universitet och Bio One

Mer att läsa