Gå till innehållet

Seminarium i riksdagen om djurparkers roll

Vad ska svenska djurparker ha för roll i framtiden? Det ska flera inbjudna experter och företrädare för Liberalerna och Miljöpartiet diskutera i veckan.

Den senaste tiden har svenska djurparker kritiserats efter flera uppmärksammade fall. I slutet av 2022 sköts fyra schimpanser ihjäl i Furuvik efter att de lyckats ta sig ut ur sina burar. Det var inte det enda som hände under 2022. SVT listar att även en vildsvinssugga rymde med sina kultingar från Skånes djurpark, en djurskötare stångades till döds av en elandantilop på Ölands djurpark, en kungskobra smet från sitt terrarium på Skansen-Akvariet och två lappugglor rymde från Skansen.

Samtidigt påstår sig allt fler djurparker ta steg mot att arbeta mer med biologisk mångfald och bevarande. Det gäller exempelvis Järvzoo, som nyligen bytt namn till Vildriket, och nu ska fokusera på att “engagera fler för ett vildare Norden”. På sin hemsida lyfter de sitt bevarandearbete för bland annat vitryggig hackspett, fjällräv, berguv och vildren.

– Djurparker är populära semestermål för barnfamiljer och ska bidra till bevarandet av biologisk mångfald. Men den långa raden av oroväckande händelser och säkerhetsbrister har satt sökarljuset på hela branschen och öppnat upp för viktiga, grundläggande frågor: Har djurparkerna som de ser ut i dag spelat ut sin roll? Bör de avvecklas eller utvecklas? Hur skulle en acceptabel djurpark kunna se ut i framtiden? Skulle den kunna leva upp till rollen som bevarandeanläggning med hög djurvälfärd, eftersom hoten mot biologisk mångfald är så alarmerande? säger Sandra Jönsson, World Animal Protection Sveriges expert på vilda djur.

Det är frågor som ska diskuteras på ett riksdagsseminarium den 8 juni, som arrangeras av World Animal Protection Sverige, Svenska Djurparksföreningen, Liberalerna och Miljöpartiet.

– Syftet med seminariet är att lyfta fram de problem och utmaningar som finns i djurparksbranschen i dag och diskutera vart vi vill härnäst. Som vi ser det står djurparks-Sverige nu vid ett helt avgörande vägskäl inför framtiden: Kan vi utveckla verksamheten så att den blir mer djurvänlig och bevarar de arter som akut behöver det – eller är djurparker en historisk företeelse som inte hör hemma i ett modernt samhälle och bör avvecklas? frågar sig Sandra Jönsson, en av talarna under seminariet.

Bland de övriga som ska hålla korta föredrag under dagen kan nämnas Rikard Sjödén (Svenska Djurparksföreningen), Helena Elofsson (Jordbruksverket) och Torbjörn Ebenhard (forskare och föreståndare för SLU Centrum för biologisk mångfald). Därefter blir det paneldiskussion med representanter för L, MP, S, V och SD. Publiken kommer att ha möjlighet att ställa frågor.

Läs även

Schimpanser rymde från djurpark i Gävle – sköts till döds
Ny lag i USA kallas ”stor vinst för tigrar”

Källa: World Animal Protections Sverige

Mer att läsa