Gå till innehållet

Plast i många fågelbon

Medborgarforskare har letat efter skräp i fågelbon och skickat in rapporter om sina fynd. Det visar sig att många fåglar får med sig plast in i sina holkar.

Håll Sverige Rent och BirdLife Sverige uppmanade fågelholkägare att leta efter skräp i holkarna under 2023. Sammanlagt fick de in 311 rapporter och av dessa innehöll 14 procent någon form av skräp, oftast plast och oftast material som liknade grässtrån, löv eller mossa, men även våtservetter, fimpar och snus.

Att fåglar samlar fimpar till sina bon har visats i tidigare studier och verkar kunna ha en förklaring, menar Niklas Aronsson, fågelexpert och redaktör på BirdLife Sverige:

– Skälen till att holkfåglar drar in artificiella material kan vara att det är till gagn för dem. Det finns studier som visar att fåglar kan ta in fimpar i en holk för att dessa dödar eller försvårar parasiter. Garnbitar används som fodring i boskålen och kan vara ett bra material i det sammanhanget. Starar dekorerar sina bon med blanka föremål för att locka honor. Då kan det bli metall eller glansiga papper.

Många studier har visat att fåglar, framför allt de som lever till havs, får i sig stora mängder plast. Det kan leda till att deras magar täpps igen och att de får svårt att få i sig tillräckligt med föda. Det finns dock väldigt lite forskning på hur skräp i holkar och andra bon påverkar fåglarna. Håll Sverige Rent skriver att det skulle kunna påverka genom att plasten läcker skadliga kemikalier eller ökar risken för fågelungarna att fastna i skräpet.

Fiskgjuse återvänder till sitt bo med en fiskfångst som en annan fiskgjuse tittar på.

Fiskgjusar med plastpåse i sitt bo.

Undersökningen fortsätter under 2024 och holkägare runt om i landet uppmanas att fortsätta rapportera in sina skräpfynd till Håll Sverige rent.

Källa: Håll Sverige Rent

Mer att läsa