Gå till innehållet

Så kan risken för framtida pandemier minskas

En ny studie har undersökt vilka av människans påverkan på naturen som ökar risken för infektionssjukdomar, som exempelvis Covid-19. De upptäckte att förlust av biologisk mångfald var den största riskfaktorn.

Den påverkan på samhället som Covid-19 hade minns nog de flesta. Men det är inte den enda pandemirisken som existerar. Infektionssjukdomar blir allt vanligare och de härstammar ofta från vilda djur och växter.

Det finns en stark koppling till dessa sjukdomar och den påverkan mänskligheten har på naturen. Exempelvis klimatförändringar, kemiska föroreningar, landskapsförändringar och förflyttningar av människor, produkter och djur över hela världen. Men den faktor som ökar risken mest är försämringar i den biologiska mångfalden. Det visar forskare i en ny studie, publicerad i Nature.

I studien har forskarna gått igenom nästan 1 000 studier med observationer av infektionssjukdomar som påverkas av mänskligheten. De kom också fram till att många av drivkrafterna är sammankopplade. Klimatförändringar och kemiska föroreningar kan till exempel orsaka förlust av livsmiljöer som i sin tur försämrar den biologiska mångfalden.

Rekommendationer för minskad pandemirisk

För att minska risken för framtida pandemier rekommenderar forskarna, förutom att förhindra förlusten av biologisk mångfald, även minskade växthusgasutsläpp, att ekosystemens hälsa förbättras och att spridningen av invasiva arter förhindras.

Tidigare studier har bland annat visat att skydd av natur är en billigare metod att minska pandemirisken, att pälsfarmer ökar risken för sjukdomar som sprids till människor och att förstörelsen av naturen leder till värre pandemier.

Direkta fördelar för mänskligheten med biologisk mångfald

• Mat, mediciner, byggnadsmaterial och växtfibrer
• Pollinering
• Kretslopp av viktiga näringsämnen
• Klimatreglering
• Vattenrening och luftrening
• Mindre erosion
• Friluftsliv och turism
• Förslag på smarta lösningar (biomimik)
• Framtida användningar (viktiga gener, nya mediciner med mera)

Källa: “Vetenskapen säger”

Källa: Nature

Mer att läsa