Gå till innehållet

Pälsfarmer ökar risken för sjukdomar som sprids till människor

Pälsfarm. Foto: Otwarte Klatki, CC BY 2.0.

En ny studie visar att storskalig uppfödning av rovdjur, till exempel i minkfarmer, ökar risken för att skapa “sjukdomsreservoarer” med smittor som kan sprida sig till andra djur, inklusive människor.

Allt fler europeiska länder förbjuder uppfödning av djur för att tillverka pälsar, men i Sverige är det fortfarande tillåtet och branschen fick 60 miljoner kronor i vårändringsbudgeten 2021 för att klara av pandemin.

I många av de svenska minkfarmarna hittades samma virus som orsakar Covid-19 och en studie från i år visade att en stor andel av de människor som jobbar vid minkfarmar som drabbats av utbrott, hade smittats av Covid-19.

Nu visar en ny studie att rovdjur har ett defekt immunförsvar som ökar risken att de bär på patogener som kan orsaka pandemier. Tre gener som rovdjur har i sina tarmsystem upptäcktes ha förlorat sin funktion.

– Vi upptäckte att många inflammatoriska gener saknas hos köttätare – det hade vi inte alls förväntat oss. Vi tror att avsaknaden av dessa fungerande gener bidrar till patogeners förmåga att gömma sig oupptäckta i köttätare, att potentiellt mutera och överföras och bli en hälsorisk för människan., säger professor Clare Bryant vid University of Cambridge, som varit med och skrivit rapporten till studien.

Zoonotiska patogener, som Covid-19, lever hos andra djur innan de infekterar människor. Rovdjur som minkar, hundar och katter räknas som de främsta värddjuren för zoonotiska patogener och nästan hälften av alla rovdjursarter beräknas bära på en eller flera unika sådana smittämnen.

När dessa djur hålls inlåsta och tätt tillsammans, som till exempel i en pälsfarm, ges förutsättningar för att patogener ska spridas och mutera tills det kan ta språnget över till människor.

Källor: University of Cambridge och Cell Reports

Mer att läsa