Gå till innehållet

Så kan insektsutrotningen stoppas

Pollinerande humla. Foto: Erik Hansson

Flera rapporter de senaste åren har visat att det på många håll i världen sker en kraftig minskning av antalet insekter, exempelvis att varannan insekt försvunnit sedan 1970. Nu har 70 forskare tagit fram lämpliga metoder för att minska massutrotningen.

Forskarna menar att vi måste fasa ut användningen av syntetiska insektsgifter och gödsel i det industriella jordbruket, prioritera naturliga jordbruksmetoder, minska utsläppen av växthusgaser och minska ljus- och ljudföroreningar för att rädda de minskande insektspopulationerna. De är redan satta under hård press från klimatkrisen, minskande och fragmenterade livsmiljöer, utsläpp, invasiva arter och alltför intensiva odlingar.

Forskarna har nu tagit fram en “färdplan” till markägare och lagstiftare så att det kan göras insatser för världens insekter. Färdplanen innehåller både insatser som kan och bör göras omedelbart och saker som bör göras framöver.

– Det viktigaste av allt är att vi inte ska vänta med att agera tills vi har täppt till varje kunskapslucka. Vi har i nuläget tillräckligt med information om några viktiga orsaker till insektsnedgången och kan formulera lösningar. Under tiden sammanställs mer data för mindre kända insektsgrupper och regioner och långsiktiga data sammanställs och utvärderas, skriver forskarna i sin vägledning.

Att skydda och återskapa mer natur är två av de viktigaste åtgärderna. Det behövs också större kontroller av importerade livsmedel så att de inte bidrar till skövlingen av viktiga ekosystem.

Läs även:
Ny studie: Nattbelysning stor anledning till insektsdöden
Sammanfattning av insektsdöden – varannan insekt borta sedan 1970
2 av 3 leddjur borta på bara 10 år – värst intill jordbruksmarker
Experter från hela världen: 3-4 orsaker bakom ökande insektsutrotningen
• Massutrotningen av insekter är global – får katastrofala följder

Källor: Nature och The Guardian

Mer att läsa