Gå till innehållet

Riklig pollinering av olika insekter större betydelse än man hittills trott

Om jordgubbar pollineras av många och olika insekter så mognar de snabbare och väger mer. Det visar en ny studie från Lunds universitet, som därmed visar på vikten av en biologisk mångfald för insektspollinerande grödor.

– Jordgubbsplantor vars blommor får besök av många och olika typer av pollinerande insekter får jordgubbar som växer bättre än de som endast pollinerats av ett fåtal eller av liknande insekter. En rik biologisk mångfald, med många olika pollinerande insekter, kan därför gynna jordgubbsodling och odling av andra insektspollinerade grödor, säger Lina Herbertsson, doktorand vid Naturvetenskapliga fakulteten på Lunds universitet.

LÄS ÄVEN: • Lista med tio punkter för att rädda världens pollinatörer

Studien visar att pollineringen har större betydelsen för jordgubbars tillväxt än vad forskarna tidigare trott. Välpollinerade jordgubbar mognar snabbare och väger mer än jordgubbar som inte är lika välpollinerade. Eftersom jordgubbarna mognar snabbare minskar risken för att skörden ska förstöras av ”skadeinsekter”, sjukdomar eller ofördelaktigt väder ute på fältet.

Tre av fyra odlade grödor som vi äter är pollinerade av insekter. Ju fler insekter, desto bättre kvalitet på de odlade grödorna. En rik mångfald av olika pollinerande insekter, så som bin, fjärilar och blomflugor är därför viktig för vår matförsörjning.

Källa: Lunds universitet och Journal of Pollination Ecology

Mer att läsa