Gå till innehållet

Registreringsskyltar används i ny insektsstudie

“Splatometern” på en nummerskylt. Foto: Buglife

Kan bilars registreringsskyltar användas för att ta reda på hur det går för insekterna? Det ska ny medborgarforskning i Storbritannien försöka ta reda på.

Många har minnen av att bilens registreringsskylt och vindruta kunde vara fyllda av dödade insekter efter bilfärder förr i tiden. Numera är det sällan några större mängder. Är det ett av många tecken på att det blivit betydligt färre insekter i naturen? Det är också något som framkommit i flera studier. I Storbritannien gjordes nyligen en sammanfattning av tillgänglig forskning som kom fram till att varannan insekt försvunnit sedan 1970.

Genom att använda det som kallas “windscreen phenomenon” (det minskade antalet dödade insekter på bilar) hoppas nu den entomologiska föreningen Buglife i Storbritannien ta reda på mer om hur det går för landets ryggradslösa djur. Med hjälp av en app och en liten skylt (“splatometer”) som skickas hem till deltagarna ska de fotografera sina registreringsskyltar innan och efter en bilfärd. Ytterligare några detaljer ska fyllas i innan bilden skickas in via appen till forskare.

Mångårig satsning som startar i år

Medborgarforskningen har döpts till “Bugs Matter” (småkryp har betydelse) och inleds nu i sommar, men kommer att fortsätta flera år framöver.

Paul Hetherington, chefskommunikatör vid Buglife, berättar varför de valt att göra studien med hjälp av registreringsskyltar:
– Registreringsskyltar har i allmänhet samma färg och är vertikala. Eftersom andra delar av bilar varierar beroende på bilmodell, till exempel vindrutan, så är registreringsskyltar det bästa stället att använda för att få datamängder som kan användas mellan fordonstyper.

Appen Bugs matter finns att ladda ner från Apple Store och Google Play, men är än så länge enbart knuten till projektet i Storbritannien. Foto: Buglife

Vad kommer ni kunna avläsa från bilderna som skickas till er?
– I grund och botten tittar vi på antalet insekter som dödats på varje resa. Detta kan jämföras med data från 2004 (se studien här) för att mäta förändringar i förekomsten av flygande insekter. Det gör det också möjligt för oss att jämföra relativ förekomst från olika områden och i olika väderförhållanden.

Förhoppningen är att datan kommer kunna visa var det kan behövas insatser för att förbättra livsmiljöer för att säkerställa att insektspopulationer ökar eller hålls stabila.

Vad är planerna för projektet framöver?
– Förhoppningen är att projektet blir en årlig aktivitet och att det även kan användas i andra länder som en del i en global medborgarforskning som kan mäta förekomsten av flygande insekter.

Kanske något för en svensk naturorganisation att undersöka här i landet?

• Läs mer om Bugs matter-kampanjen här.

Mer att läsa