Gå till innehållet

Recension av omfattande bok om mossor

Recension av boken ”Mossor – en fältguide” av Tomas Hallingbäck. Alla våra bokrecensioner kan läsas här.

Tomas Hallingbäcks ”Mossor – en fältguide” gavs ut redan 1981, men 35 år senare släpps en ny omarbetad version.

Tomas Hallingbäcks ”Mossor – en fältguide” gavs ut redan 1981, men 35 år senare släpps en ny omarbetad version.

En artbestämningsbok för mossor som försöker vara komplett behöver ha ett visst upplägg om den samtidigt ska gå att ta med ut i fält. Det finns nämligen ungefär 1200 mossor i Norden och “Mossor – en fältguide” har ambitionen att hjälpa dig artbestämma allihop.

För att det inte ska bli en tegelsten som är alldeles för stor för att ha med sig på utflykten har Tomas Hallingbäck valt att dela upp de 400 sidorna i ett avsnitt på ungefär 160 sidor där mossorna får färgbilder och utbredningskartor medan ungefär lika stort utrymme används till detaljerade jämförelser mellan arter som är så snarlika att det handlar om millimeterskillnader. Här bjuds det bara på kortfattade beskrivningar av skillnaderna mellan arterna bredvid teckningar av de aktuella detaljerna.

När det gäller att artbestämma en del mossor krävs det nämligen lupp och att veta vad det är man ska leta efter.

Bokens första 45 sidor ger en riktigt bra introduktion till mossor. Här går Tomas Hallingbäck igenom typiska mossor för olika platser så som i skogen, på myrar, fjällhedar eller vid vattenfall. Smart och välbehövligt för att skapa viss överblick. Vi får också lära oss om mossornas praktiska nytta, hur man går till väga för att artbestämma dem och hur mossor är uppbyggda och fortplantar sig.

För en moss-nybörjare som hjälpligt kan urskilja stor björnmossa, kammossa och husmossa kan boken kännas något överväldigande. Det är oerhört mycket fakta att ta in och även om jag förstår upplägget så är det inte så enkelt att veta var man ska börja. Efter att ha läst introduktionen noga växer dock boken och övervinner min inledande tveksamhet.

Det hade inte skadat med lite layoutmässiga finesser för att göra det lättare att hitta rätt information eller få översikt på en del av de faktaspäckade uppslagen och jag saknar fler bilder för att lätta upp textmassan, men det här är en bok som satsar på att vara komplett och komprimerad. En satsning som den lyckas utmärkt med. “Mossor – en fältguide” är en bok för dig som vill gräva ner dig i mossornas fascinerande värld och som vill kunna artbestämma allt i din väg.

Betyg: 3 av 5

Transparens: Vi fick ett recensionsexemplar av boken av Naturcentrums förlag. 

Läs mer

Mer att läsa