Gå till innehållet

Rapportera blommande försommarväxter 5-6 juni

Hur långt har prästkragarna kommit hos dig? Har de blommat över eller kanske inte påbörjat blomningen än. Foto: Erik Hansson

Hur långt har försommarens växter kommit hos dig? Har de blommat över eller kanske inte påbörjat blomningen än. Det vill forskare ha in uppgifter om från hela landet. Medborgarforskningsprojektet “Försommarkollen” pågår 5-6 juni.

Kampanjen har samma upplägg som Vårkollen. Det gäller att leta efter de aktuella växterna under perioden 5-6 juni och rapportera in på Försommarkollen hur långt de kommit i blomningen. Målet är att få koll på hur klimatförändringarna påverkar vår flora. Det finns nämligen data från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet så att uppgifterna från årets och kommande års inrapporteringar kan jämföras med historiska data.

De växtarter som du ska leta efter är liten blåklocka, liljekonvalj, prästkrage, hägg, rönn och syrén.

– I Försommarkollen spanar vi in skolavslutningstidens mest välbekanta blommor och med medborgarforskarnas hjälp kan vi göra vetenskap av fenomen som nästan alla är bekanta med, t.ex. “mellan hägg och syrén” och sångtiteln “Under rönn och syrén”, som klingar på många skolavslutningar varje år. Dessutom har vi med Sveriges nationalblomma, liten blåklocka, som blommar sent och kan ge en bra indikation om klimatförändringen gjort att den numera blommar redan på nationaldagen, åtminstone i delar av landet, säger Mora Aronsson, ordförande i Svenska Botaniska Föreningen.

• Rapportera dina fynd på försommarkollen.se

Prästkrage. Foto: Colin Marquardt, Public Domain

Mer information
Försommarkollens hemsida: www.försommarkollen.se
Ladda hem broschyr om Försommarkollen

Källa: Svensk botanik och SLU

Mer att läsa